Sommar

Så är vårterminen till ända. Det har varit synnerligen händelserika månader för Stockholms universitet, med både – till större delen ­– ny universitetsstyrelse och ny universitetsledning.

Vi har fått 10 miljoner kronor under tre år jämte det nya uppdraget från regeringen att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering av lärares yrkeserfarenhet för behörighet. En rad utbildningar har utvärderats av Universitetskanslersämbetet, många med mycket gott resultat, andra med behov av förbättring. Vi har träffat ett nytt avtal med studentkåren för tre år, vilket är glädjande – studenternas engagemang i universitetet är oerhört viktigt för vår framtid. Nu ser vi fram mot invigningen av Studenthuset, som vi sett växa fram under våren, i september.

Båda våra områden, det humanistisk-samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga, har rönt stora framgångar vad gäller externa medel, inklusive medel från strategiska partnerskap. Östersjöcentrum har invigts och både fått medel från Familjen Erling-Perssons stiftelse för ett nytt forskningsfartyg och medel från Stiftelsen BalticSea2020 för analys, syntes och kommunikation, för att bidra till att förverkliga centrets ambition att förmedla användbar kunskap om Östersjön till rätt plats i samhället. Centrum för Turkietstudier har likaså invigts, även här med en rad externa bidrag från olika finansiärer, och en högaktuell forskningsprofil som spänner över landets historia, kultur, ekonomi och politik, i ett europeiskt och globalt sammanhang. Institutet för solfysik har integrerats fullt ut i Stockholms universitet. Startskottet har gått för forskningsprojektet ”Families and Societies”, med medel från EU:s sjunde ramprogram, vid Sociologiska institutionens demografiska avdelning. Stockholm Resilience Centre har utvärderats av Mistra med mycket positivt resultat och fått finansiering för en ny period, 2014-2018, för att fortsätta vidareutvecklingen av sin forskning kring socialekologiska system, resiliens och hållbarhet.

Kirsti Niskanen, Historiska institutionen, har fått medel från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond för ett större forskningsprogram, SPICE: ”Scientific Personae in Cultural Encounters in Twentieth Century Europe”. Rodney Edvinsson, Ekonomisk-historiska institutionen, har utsetts till ny forskare i spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia. Ernest Chi Fru har fått ett ERC Starting Grant för projektet ”The Coevolution of Life and Arsenic in Precambrian Oceans” som förläggs till Institutionen för geologiska vetenskaper. Det nationella SciLifeLab har också kommit igång denna termin. Åtta rekryteringsanställningar kommer att lysas ut under sommaren, varav två vid Stockholms universitet. Det innebär på sikt en viktig möjlighet till strategisk förstärkning av vår verksamhet inom området.

Arbetet med institutionssammanslagningar och utredningar av organisationen inom relevanta delar av båda områdena fortsätter. Framför allt har det under våren gällt HS-området, där universitetsstyrelsen under våren beslutat om inrättandet av Romanska och klassiska institutionen från den 1 augusti. Institutionen för svenska och flerspråkighet, som inrättades vid årsskiftet, har under våren också tilldelats strategiska medel för att förstärka och utveckla sin verksamhet.

Min första knappa termin som rektor har varit intensiv men också givande. Idag träffade jag mina kollegor från KI och KTH för att samtala om den gångna terminen och framtida samarbete. Men snart är det dags för sommarledighet. Jag vill passa på tillfället att varmt tacka alla medarbetare, som var och en genom sitt engagemang bidrar till Stockholms universitets verksamhet och dess framgångar. Glad midsommar!

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s