Mot terminens slut

Det har varit intensiva veckor så här strax före jul. Under veckan har Institutionen för språkdidaktik firat fem år – den tillkom i samband med att Lärarhögskolan blev en del av Stockholms universitet. Det är ett litet men viktigt jubileum, och väl värt att fira. Lärarutbildningens integrering i vårt lärosäte har varit en lika genomgripande som lyckosam process, som involverat många. ISD är ett gott exempel på en institution som både bedriver bred utbildning och har en stark forskningsprofil.

Snart är också alla institutionsbesöken på samhällsvetenskapliga institutioner avslutade. Vi har besökt Stressforskningsinstitutet, ett interdisciplinärt excellenscentrum etablerat 2009 som bedriver forskning i frontlinjen inom ett brett fält gällande arbetsrelaterad stress och hälsa, i samarbete med Karolinska institutet. Man driver också en forskarskola tillsammans med ett antal andra aktörer. Forskningen har stort allmänintresse och uppmärksammas ofta i medierna.

Socialantropologiska institutionen är relativt liten men forskningsstark och med en profil mot globalisering och transnationella processer. Det transnationella forskningstemat är organiserat i fyra kluster: migration, miljö, media och organisation. Det tidigare fristående forskningscentret CEIFO har integrerats i institutionen vilket stärkt migrationsforskningen. Institutionen bedriver också utbildning med fristående kurser och program, och ansvarar också för det tvärvetenskapliga programmet i global utveckling.

Specialpedagogiska institutionen, som är nyinflyttade i fina lokaler i Frescati Hage, bedriver unika utbildningar inom specialpedagogik inom ett mycket brett fält, alltifrån ADHD och hörsel- och synnedsättningar till utvecklingsstörning. Det finns också ett tiotal forskarstuderande och en forskningsmiljö i utveckling.

Vid Nationalekonomiska institutionen, som bildades 1904 och därmed är en av de äldre vid universitetet, bedrivs framstående utbildning och forskning, det senare framför allt kring arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi och tillväxtteori. En av professorerna fick nyligen ett ERC Advanced Grant, och man arbetar aktivt med internationell rekrytering av unga framstående forskare. Medarbetarna syns och hörs också i media och deltar i samhällsdebatten – flera är tjänstlediga exempelvis för uppdrag som vice riksbankschef, eller verksamma som experter på olika håll, till exempel i förvaltningsrätten.

Tyvärr missade jag själv terminens sista institutionsbesök vid forskningsinstitutet Score – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. Det är ett gemensamt centrum mellan SU och Handelshögskolan, det enda av våra forskningsinstitut som har två huvudmän. Vid Score förenas forskare från ett betydande antal discipliner i en mångvetenskaplig miljö, exempelvis statsvetenskap, sociologi, ekonomisk historia och pedagogik. Ca 75% av finansieringen kommer från externa anslag. Både inhemska och internationella forskare på olika nivåer förlägger gärna sin forskning eller en del av den till Score.

För egen del har jag ikväll avslutat arbetet inför helgerna på bästa tänkbara sätt: med att delta i Svenska Akademiens högtidssammankomst, där Sara Danius, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, höll sitt inträdestal.

Men innan jag tar ledigt vill jag varmt tacka medarbetare och studenter för ert stora engagemang och era bidrag till universitetets verksamhet under 2013, och önska er alla goda helger!

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s