Resultat 2013

Precis som förutsett redovisar Stockholms universitet ett resultat om 345 miljoner kronor för 2013. Vårt myndighetskapital har därmed ökat till drygt 1 miljard. Resultatet fördelar sig med 312 miljoner inom anslaget för utbildning på grundläggande och avancerad nivå (UGA) och 33 miljoner inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Siffrorna sticker ut, men det finns, som vi kunde konstatera redan i samband med halvårsbokslutet, två specifika orsaker till detta. Den främsta orsaken är en engångseffekt: den positiva resultateffekt på drygt 240 miljoner som genererats av att avsättningen för framtida hyreskostnader på campus Konradsberg i och med årets bokslut är avvecklade. Den andra orsaken är att SU i år har överproducerat och därmed överskridit sitt takbelopp. Vi har nu tagit i anspråk 87 miljoner av vårt så kallade anslagssparande, dvs den del av tidigare oförbrukat takbelopp (upp till 10%) som sparats hos departementet. Av anslagssparandet återstår nu ca 65 miljoner – det är hög tid att dimensionera utbildningarna efter våra faktiska intäkter. Om man undantar lokalkostnadseffekten och överproduktionen skulle resultatet för UGA i år ha hamnat strax under noll.

Universitetet har under 2013 också ökat sina bidragsintäkter, vilket dock inte påverkar resultatet eftersom bidragsintäkterna motsvaras av en lika stor kostnad. Det visar samtidigt att SU använder sina bidrag.

Det råder heller ingen tvekan om att myndighetskapitalet kommer att tas i anspråk framöver. Universitetet står inför stora investeringar i samband med byggnations- och inredningsprojekt, bland annat gällande framtidens lärandemiljöer, liksom för infrastruktursatsningar – för att nu bara nämna några områden. Planeringsavdelningen, under ledning av den nya planeringschefen Susanne Thedéen, arbetar med dessa frågor i dialog med universitetsledningen.  

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Resultat 2013

  1. Lillemor Aneer skriver:

    Med tanke på hur de institutioner, som tidigare hade sitt säte på campus Konradsberg, får dra åt svångremmen, sticker de 312 miljonerna ut en aning. På Specialpedagogiska institutionen får t. ex. blivande specialpedagoger och speciallärare ett minimum av kvalificerad samtalskompetens, samtidigt som skolorna efterfrågar samtal och handledning. Det borde vara möjligt att låta myndighetskapitalet på 1 miljard gå till att de utbildningsvetenskapliga institutionerna får flytta ut svångremmen ett hål istället för att återigen dra åt den.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s