Institutionsbesöken slut – för denna gång

I förra veckan besökte vi Institutionen för svenska och flerspråkighet; ett samgående mellan Institutionen för nordiska språk, Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). De bägge senare finns kvar som självständiga enheter inom institutionens ram. Institutionens utbildning och forskning belyser ur olika perspektiv dagens språksamhälle i Sverige, med flerspråkighet och med svenska som gemensamt huvudspråk. Här utbildas i svenska, men också i svenska som andraspråk och som främmandespråk. Institutionen är också aktivt involverad i lärarutbildningen. Forskning bedrivs kring samtida språkbruk i samhälleligt perspektiv, kring det svenska språksystemet eller kring nordistik med kulturhistorisk inriktning. TÖI utbildar förstås tolkar och översättare, men här bedrivs också forskning och utbildning på forskarnivå i det nya ämnet översättningsvetenskap. Centrum för tvåspråkighetsforskning firar just idag sitt 25-årsjubileum, som jag nyss hade glädjen att få inviga. Det är ett högprofilerat och starkt forskningscentrum – andraspråk och tvåspråkighet är ett ledande forskningsområde – där man även bedriver forskning kring bland annat transnationell flerspråkighet.
Igår hälsade vi på i Humanistvillan hos Institutionen för musik- och teatervetenskap. Det är en liten institution med två små ämnen, men båda forskningsaktiva; bland annat finns här idag ett RJ-finansierat program om förmodernitet på scenen. Musikvetenskapen är störst i landet, medan teatervetenskapen är ensam. Detta har lett till ett aktivt internationaliseringsarbete; bland annat var man bland de första att utnyttja co-tutelle-avtal för dubbel doktorsexamen. På utbildningssidan har man inom teatervetenskapen förutom fristående kurser även utvecklat ett kandidatprogram med inriktning mot dramaturgi och scenkonstkritik. Såväl teater- som musikstudenter är också ofta aktiva inom teater- och musikproduktion eller som kritiker. Musikvetenskapen rekryterar för närvarande en biträdande lektor med inriktning mot musikproduktion.
Idag har vi besökt konstvetenskapen i deras nya lokaler i Manne Siegbahn-husen. Institutionen har genomgått ett generationsskifte på senare år och arbetar nu bland annat med en satsning på vetenskaplig publicering och med ytterligare nyrekryteringar både av lektorer och doktorander. På utbildningssidan ligger fokus i år på utveckling av de båda huvudområden man har vid sidan av konstvetenskap: Curating och kulturarvsstudier. Konstvetarna samarbetar också aktivt med museivärlden och med andra aktörer i det omgivande samhället, t ex Riksantikvarieämbetet, och inom masterprogrammen är praktik en självklarhet. Man har också skapat en ny version av grundkursen med inriktning mot visuell kommunikation, och man arbetar nu aktivt med att utveckla nätbaserad utbildning, närmast en kurs i ”street art”.
Därmed har vi idag avslutat institutionsbesöken inom humanistisk fakultet. Tillsammans med universitetsledningen i olika konstellationer har jag nu sedan mitt tillträde som rektor besökt samtliga universitetets institutioner; en intensiv och spännande upptäcktsfärd som gett många nya insikter om hur komplex och rik vår verksamhet är, både inom utbildning, forskning, och samverkan.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s