Steningevik

Under de senaste dagarna har jag befunnit mig i Steningevik, först för SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbunds) styrelsemöte där jag som ny ledamot deltog för första gången, och sedan för det årliga rektorsinternatet. För första gången leddes det senare av universitetskansler Harriet Wallberg, tillsammans med Linköpings rektor Helen Dannetun, ny ordförande i SUHF. Igår hade vi också vår nya minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, jämte statssekreterare Anders Lönn, på plats.

Det var en givande diskussion, och det blev tydligt att departementet är lyhörda för signaler från sektorn. Klart stod att regeringen avser att prioritera satsningar på utbildning, och då främst på ett ökat antal högskoleplatser men även i viss mån ökad kvalitet. Internationalisering och breddad rekrytering är också centrala frågor för utbildningsdepartementet på den högre utbildningens område.

På forskningssidan fanns redan i regeringsförklaringen tre prioriteringar: höjda basanslag, satsning på unga forskare och på ökad jämställdhet. Nu nämndes särskilt behovet av blocköverskridande överenskommelser gällande forskningen. Statsrådet aviserade också tillsättandet av en forskningsberedning inför den nya forskningspropositionen 2016, och betonade samtidigt betydelsen av att högre utbildning och forskning ses som en helhet, inkluderande samverkan och innovation.

Idag, i kölvattnet av ministerns besök, ägnade sig rektorerna åt uppföljande diskussioner. Vi fick också höra en del om Universitetskanslersämbetets pågående och nya uppdrag, exempelvis gällande dimensionering av utbildningar, där de har uppdraget att föreslå åtgärder, samt uppföljningen av tidigare kvalitetsförstärkningar till hum-sam-området, där slutrapporten väntas i maj. Nya uppdrag inkluderar bland annat uppföljning av inaktiva studenter, som UKÄ nu fått ta över från lärosätena, liksom ett omfattande uppdrag avseende kartläggning och analys av internationella utbildningssamarbeten.

Det finns idag ett antal för högskolesektorn mycket betydelsefulla utredningar och uppdrag tillsatta av tidigare regering – några som befinner sig i eller strax inför remittering och andra som pågår under en tid framöver – där det ännu inte står helt klart hur sittande regering kommer att ta ställning. Man kan konstatera att lärosätenas tillvaro blir spännande framöver.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s