Vårändringsbudget – vart tog Stockholmsregionen vägen?

Vårändringsbudgeten är lagd och Stockholms universitet, beläget i landets mest expansiva region, får överlägset störst nedskärning av landets alla lärosäten vad gäller möjligheten att ge högre utbildning. Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskar med ca 20 mnkr. Universitetet får alltså, om budgeten beslutas, endast 16,5 mnkr i anslagsökning under 2015, jämfört med de 36,5 mnkr som riksdagen beslutade i december. Den stora ökningen som skulle ha skett inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet, 514 platser enligt riksdagens beslut, blir i vårändringsbudgeten mer än halverad till totalt 190 platser. Dessa platser fördelas istället framför allt till regionala högskolor, men också till några andra universitet i landet, från norr till söder.

Ett generellt problem är att de skriande utbildningsbehoven för ämneslärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen helt verkar ha hamnat i skymundan. De tidigare platserna dedicerade för ändamålet försvann, även om det nu nämns i det finstilta att de icke öronmärkta platser som delas ut möjliggör för lärosäten att bygga ut andra utbildningar där behovet är stort, såsom ämneslärarutbildningen. Den tilltänkta examenspremien för ämneslärare inom det naturvetenskapliga området har dock avskaffats. Resursförstärkningen inom humaniora och samhällsvetenskap som nu åter är på förslag är givetvis välkommen, men prislappen för naturvetenskap har samtidigt varit oförändrad under lång tid. Stockholms universitet påtalade i årets budgetunderlag behovet av en generell förstärkning inte bara kvantitativt, utan också kvalitativt.

Regeringen tycks uppenbarligen driva en utbildningspolitik med starka regionala hänsyn. Det är i sig anmärkningsvärt att Stockholms universitet får en så kraftig sänkning av anslaget, vilket slår hårt mot vår tilltänkta och välbehövliga utbyggnad av lärarutbildningarna. Men lika anmärkningsvärt är att nettoeffekten av vårändringsbudgeten är negativ i stort sett i hela Mälardalsregionen – Södertörns högskola t ex får minskat anslag med 1776 tkr – med ett par undantag: KI som expanderar till följd av de större satsningarna på hälso- och sjukvårdsutbildningar, och i viss mån KTH. I övrigt tycks regeringen helt ignorera den enorma tillväxten framför allt i huvudstadsområdet, och det stora behovet av en förstärkt utbildning för att kunna möta såväl befolkningstillväxt som allmänna utbildningsbehov i regionen vara glömt. Men Stockholmsområdet är en region bland andra, och med exakt samma behov som andra av adekvat utbildning för de medborgare som av olika skäl väljer att bosätta sig där.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s