Ledning och styrning: SUHF-konferens i Aula Magna

SUHF har idag hållit den första av tre konferenser om ledning och styrning i högre utbildning och forskning på Stockholms universitet. Bland talarna fanns Johan Alvfors från SFS, statssekreterare Anders Lönn och utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren, liksom ett antal rektorer som bland annat belyste styrningsteorier (Björn Brorström), gav internationella utblickar (Karin Röding), diskuterade autonomi (Stefan Bengtsson), utvärderingar (Anders Söderholm) och styrning för profilering (Johan Sterte). IMG_1301Dagens huvudpunkt var dock Kåre Bremers presentation av ledningsutredningen, ett digert betänkande på drygt 500 sidor. I sin diskussion av ledning och styrning kartlägger den samtidigt hur lärosätena i Sverige har förändrats i spåren av autonomireformen.
I fokus för dagens presentation stod balansen mellan kollegialitet och linjestyrning, som är en huvudpunkt i utredningen. De kompletterar varandra och utgör ryggraden i lärosätenas ledning. Enligt utredningen bör dock lärosätena klargöra principerna för ansvars- och mandatfördelning mellan kollegialitet och linje. Det hävdas av många bland utredningens informanter att kollegiala organ verkar konserverande. Därför föreslås att lärosätenas beslut, i synnerhet kring resurstilldelning, endast ska beredas i kollegiala organ, men att besluten istället ska fattas i linjeorganisationen.
Utredningen identifierar också ett antal problem inom sektorn, såsom otydliga akademiska uppdrag för prefekterna eller alltför många återbesättningar och internrekryteringar. Utredningen rymmer ännu mycket annat – 40-50 förslag – vilka främst riktar sig till lärosätena. Några förslag riktade till regeringen finns också. Utöver det delbetänkande om styrelsers sammansättning som redan varit ute på remiss nämndes idag rekommendationer om att inleda en översyn av grundutbildningsanslaget samt vidta åtgärder för att basanslagets andel av den totala statliga forskningsfinansieringen ska öka.
Statssekreteraren nämnde att utredningen kommer på remiss. Det är knappast någon djärv gissning att den kommer att leda till livlig diskussion inom sektorn.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s