Täcka udden 2016

Idag har det årliga mötet på Täcka udden för Wallenbergstiftelsernas huvudmannaråd ägt rum. I rådet ingår rektorerna för tio universitet, från Luleå till Lund, och preses eller sekreterare för fem akademier. Två föredragningspunkter står i fokus: en lägesrapport från ordföranden Lena Gustafsson, Umeå universitet, ur lärosätenas perspektiv, och en rapport om läget i stiftelserna av verkställande ledamoten i KAW Göran Sandberg.
En nyhet är att Ingrid Sundström blivit ny verkställande ledamot för de Wallenbergstiftelser som har särskild inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Det möjliggör en utveckling av deras verksamhet inom detta vetenskapsområde, som oftast inte förknippas med Wallenbergstiftelserna, men där de faktiskt bidrar med forskningsstöd motsvarande 80% av stödet från Riksbankens jubileumsfond.
Läget för stiftelsernas olika satsningar presenterades, både individstöd – Fellows, projekt, Scholars, liksom specialsatsningen på Clinical Fellows och Scholars – och de särskilda satsningar som gjorts inom olika områden, bland annat molekylärmedicin, autonoma system och matematik.
Gällande jämställdhet i stiftelsernas satsningar infördes förra året krav på minst 40% nominerade kvinnor till Wallenberg Academy Fellows. Det blev 43%. Tidigare har andelen nominerade kvinnor i snitt varit 24%, men hela 35% har fått bidrag efter en rigorös kvalitetsprövning där i genomsnitt sju internationella reviewers läser varje ansökan, som avslutas med intervjuer. För projekten är det dock betydligt sämre: där är andelen kvinnliga huvudsökande bara 14%. Här krävs förbättringsåtgärder, och vi diskuterade olika möjligheter.
Wallenbergstiftelserna gör också en gemensam satsning på integration, och i ett tidigare brev till huvudmännen efterfrågades en dialog kring konkreta åtgärder på området. Det är viktigt och bra, och har ett starkt symbolvärde, att stiftelserna tagit detta initiativ till dialog med både politiker, akademins företrädare och andra finansiärer, och att vi gemensamt ser dagens situation som något att ta på yttersta allvar. Peter Wallenberg Jr betonade att det gäller att tillsammans med politiker och andra aktörer hitta väl valda långsiktiga satsningar: ”det handlar inte om politik, utan om Sveriges framtid”. Från lärosätenas sida kunde vi berätta om de många initiativ som tagits runtom i landet, ofta av eldsjälar på institutionsnivå.
En särskild diskussion jdag gällde också forskningsinfrastruktur – en av frågorna som står högst på agendan för lärosätena, och där Wallenbergstiftelserna nu ville diskutera formerna för sitt engagemang i relation till andra finansiärer. VR har idag en referensgrupp för infrastruktur med lärosätesföreträdare, som nu permanentats. Den har under året gjort ett oerhört starkt prioriteringsarbete för nationella infrastrukturer inför VR:s nya Guide för forskningsinfrastrukturer. Det är värt att påminna om att den har sina rötter i en av huvudmannarådets rektorer informellt tillsatt referensgrupp. Wallenbergstiftelsernas vilja till dialog med sektorn är en enorm styrka och tillgång för båda parter.
Idag fick jag också det stora förtroendet att väljas till ny ordförande efter Lena Gustafsson som slutar som rektor vid halvårsskiftet. Jag ser fram mot uppdraget!

IMG_0747

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s