OR-internat på Tovetorp

Områdesövergripande rådet har haft sitt vårinternat på vår fältstation i Tovetorp. I år kom vi dit med våren – och promenader bjöd på möten med tranor såväl som vildsvin. Det är alltid lika roligt att komma till Tovetorp, med varmt mottagande och fantastisk mat. Inte minst bidrar också hemkänslan till ett avslappnat och bra diskussionsklimat.

OR kommer från och med nu att sammanträda oftare. Tidigare har vi träffats inför varje universitetsstyrelse, men nu blir det, initialt på studenternas initiativ, möten varje månad, och därutöver som tidigare ett vår- och ett höstinternat.

Vi hade många viktiga frågor på agendan denna gång: åtgärder för minskning av myndighetskapitalet, genomströmning (med underlag både i form av två rapporter från den centrala kvalitetsfunktionen och från våra bägge områden), jämställdhetsintegrering och utvecklad ledning på Stockholms universitet, inklusive frågan om lärarutbildningarnas ledning. Till alla dessa frågor finns det anledning att återkomma i olika sammanhang längre fram.

En fråga i särskilt fokus gällde studentkårens fortsatta finansiering. I universitetets policy för studentinflytande slås fast att ”Stockholms universitets ambition är att inta en ledande position bland landets lärosäten i verksamhet som rör studentinflytande”. I samband med kårobligatoriets avskaffande tecknades ett avtal mellan universitetet och Stockholms universitets studentkår om finansieringsstöd, för att säkerställa ett starkt studentinflytande. Nuvarande avtal löper ut vid halvårsskiftet 2017 och blev därmed föremål för omförhandling. Vi har jämfört kårfinansieringen vid SU med de större lärosätena i landet, men eftersom formerna för ersättning varierar kraftigt är beloppen inte enkelt jämförbara. Oavsett hur man mäter står det dock klart att SU tydligt lever upp till sin ambition i policyn – vi är det lärosäte som avsätter mest medel per helårsstudent i stöd till studentkåren. I tillägg till detta ger vi betydande stöd till fakultetsföreningarna. Det omfattande stödet har lagt en grund för att Stockholms universitet idag har en mycket välfungerande studentkår, som genom sitt stora engagemang i olika sammanhang bidrar till att säkerställa kvaliteten i universitetets utbildningar.

Inför överläggningarna i OR hade studentkåren inkommit med ett äskande om samma nivå på stödet som under senaste avtalsperioden, samt en redogörelse för hur stödet är tänkt att användas. I enighet mellan OR och kåren mynnade detta ut i ett bifall för stöd på den oförändrade nivå som begärdes, men med den viktiga ändringen att inga nya avtal med detaljerade specifikationer för medlens nyttjande kommer att träffas. Istället fattar rektor ett generellt årligt beslut om stödets storlek, och sedan är det kårens ansvar att själva närmare besluta om användningen av stödet. Genom att rektor nu beslutar om ett generellt belopp som kåren sedan fritt förfogar över så läggs både större mandat, men också ansvar, på kåren att själva avgöra hur medlen ska användas för att bäst gagna studenterna vid universitetet.

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s