Vecka 22

Det har varit långhelg efter en fullmatad vecka, som inleddes med avtackningen av Joakim Malmström som universitetsdirektör och chef för universitetsförvaltningen – tack Jocke, och lycka till på Naturhistoriska riksmuseet! Vi ser fram mot gott grannskap och fortsatt samarbete framöver.

I övrigt hade jag under veckan bland annat ett extrainsatt möte med disciplinnämnden på grund av rekordmånga ärenden – att detta inte bara gäller vid SU uppmärksammades ju för övrigt av SvD och Sydsvenskan idag.

Dessutom var det möte både med Huvudmannarådets rektorer och med URFI (Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur), med finansieringen av driften för MAX IV som huvudfråga. Vi är nu överens forskningsuniversiteten emellan om att stödja driften under fem år, 2019-23, med 50 mnkr/år, i och med att KAW går in med generös finansiering av nya strålrör och förutsatt att de 50 mnkr som alltjämt saknas, liksom driften av de nya strålrören, kan täckas genom nya medel. En annan viktig fråga vid URFI-mötet gällde forskningsdata, där VR har ett övergripande ansvar, men där det finns många aktörer och där verkligheten snabbt förändras. Vi behöver tillsätta en arbetsgrupp inom sektorn som kan bidra till samordning av dessa viktiga frågor. För SU:s del kommer jag under veckan att fatta beslut om ett uppdrag till Universitetsbiblioteket om intern samordning.

Gruppen för öppen tillgång vid KB, där jag är ordförande, träffades också i förra veckan, för att sätta samman utredningsgrupper inför genomförandet av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som nu ligger i KB:s uppdrag. Vi avslutade med en workshop tillsammans med Bibsamkonsortiet, som ju har ansvaret för licensförhandlingar med förlagen. Hela frågan om öppen vetenskap – alltifrån öppna data till öppen tillgång – rymmer en rad utmaningar där EU och Sverige har stora ambitioner, men där det krävs betydande samordningsinsatser och politiskt stöd för att kunna nå fram till hållbara lösningar.

Veckan avslutades med att universitetsstyrelsen i fredags hade sitt första sammanträde med ny sammansättning, med två av våra tre nya ledamöter på plats: Anders Lindberg, direktör för JKL, och Katarina Nordqvist, forskningschef på Nobelmuseet. Vi ser också fram mot att få träffa Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet och författare, i september. Alla tre är de varmt välkomna till styrelsen för Stockholms universitet!

Mötet inleddes med att rektorsrådet Mats Danielson presenterade samverkan vid Stockholms universitet, utifrån den nyutkomna rapport från samverkanskartläggningen som styrelsen fick ta del av. Mats redogjorde för den breda samverkan vi idag bedriver, genom utbildning och forskning såväl som samhällsutveckling, men också för problemen med att använda samverkan som grund för en omfördelningsmekanism av medel, vilket ju Stockholms universitet i flera sammanhang ställt sig kritiskt till.

Det var sedan en händelse som såg ut som en tanke att Gunlög Sundberg, prefekt vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, som i slutet av mötet presenterade sin institution och dess tillblivelse genom en samgåendeprocess, också hade starkt fokus på samverkansaspekter och på den betydelse som utbildning och forskning i svenska, svenska som andraspråk, flerspråkighet, tolkning och översättning har i samhället idag.

Samverkan blev för övrigt en röd tråd under dagen för tf förvaltningschef Åsa Borin och mig, som gemensamt tillbringade eftermiddagen på avslutningen av vårt chefsprogram, med en serie redovisningar just på temat samverkan. Det är alltid lika givande att lyssna på dessa redovisningar, och vi fick med oss både konkreta förslag på utvecklingsåtgärder och mer övergripande inspel på idéplanet; exempelvis en definition av samverkan som insikter, idéer och bidrag från olika delar av samhället för att med excellent forskning kunna svara på samhällets utmaningar. Grattis, alla färdigutbildade prefekter, chefer och ledare!

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s