Budgetinternat och prefektmötesstart

Vi har haft höstens budgetinternat med Områdesövergripande rådet, med konstruktiva och bra diskussioner. Till de planerade centrala satsningarna inför nästa år vid Stockholms universitet hör, utöver regeringens särskilda satsning på tolkutbildning och på nationellt centrum för svenska som andraspråk, en satsning på den nya institutionen för folkhälsovetenskap, såväl utbildning som forskning, samt på forskningsinfrastruktur. Vid internatet diskuterade vi även fördelningen av bibliotekets kostnader, som varit en mångårig stridsfråga, men där vi nu ser ut att kunna enas om en relativt enkel modell där bibliotekets kostnader delas upp på dess olika verksamhetsområden: allmänna kostnader, fysiska innehav, elektroniska innehav, datalagring samt studieplatser och studenttjänster. För varje verksamhetsområde fastställs sedan en fördelningsnyckel som är lämplig för den aktuella verksamheten. Biblioteket är en viktig forskningsinfrastruktur av särskild betydelse för det humanvetenskapliga området, varför en central kostnadskompensation görs för att utjämna den ökade kostnad modellen annars skulle medföra där, i linje med de övriga centrala satsningar på forskningsinfrastruktur som kommer att göras framöver. Det är min förhoppning att denna nya fördelningsmodell för bibliotekskostnader ska kunna tillämpas från och med 2018.

Under internatets andra dag diskuterade vi det nya kvalitetssäkringssystem för utbildning som REBUS (Rektors beredningsgrupp för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring) håller på att arbeta fram och som kommer att beslutas i år för att sedan sjösättas under 2018 med några pilotstudier. Vi diskuterade även hur våra kvalitetssäkringsmekanismer ser ut på forskningssidan, med utgångspunkt i en utredning som Gunnar Svensson (Filosofiska institutionen) gjort i frågan. Gunnar var på plats och kommenterade de iakttagelser han gjort, med en livlig diskussion som följd. Till denna fråga får vi anledning att återvända framöver, inför UKÄ:s nya uppdrag att utvärdera kvalitetssystemen inom såväl utbildning som forskning på lärosätena.

Under veckan hölls också det första av rektors prefektmöten för hösten, även där bland annat med information från prorektor om kvalitetssäkringssystemet för utbildning, och där gruppdiskussionerna blev startskottet för processen att ta fram ett nytt centralt strategidokument från 2019.

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s