NUS 2017 – europeiska och nordiska perspektiv

Jag har tillbringat slutet av veckan i Köpenhamn med kollegorna inom den nordiska rektorskonferensen. Den inleddes med middag igår – ett tillfälle till informella möten och nätverkande. Idag stod tre frågor på dagordningen: Brexit, akademisk frihet och autonomi samt internationellt samarbete ur nordiskt perspektiv.

Vad gäller Brexit kunde timingen inte ha varit bättre, med morgonens rykande färska genombrott i förhandlingarna som bakgrund. Vi fick två olika universitetsperspektiv på frågan, dels ett mer allmänt från Jamie Arrowsmith, verksam vid Universities UK, dels från rektor vid Cardiff-universitetet Colin Riordan, under många år tillika ansvarig för det internationella utskottet i den brittiska rektorskonferensen. Av den sistnämndes presentation framgick det med all tydlighet att den största förändringen med Brexit för universiteten inte handlar om vare sig finansiering eller nätverk, utan om att universiteten med ens hamnat i politikens centrum, på grund av deras ställningstagande för Bremain-linjen – detta var, påpekade han, första gången som alla lärosäten i Storbritannien haft en helt enad front – vilket bland annat också lett till att de hamnat i mediernas skottglugg och på många håll därför nu är starkt ifrågasatta. Presentationerna fokuserade i hög grad på komplexiteten i problemen ur brittiskt perspektiv. Som en möjlig positiv följd nämnde Riordan till sist ändå att man från brittiskt håll tenderat att låta EU ta hand om det inomeuropeiska samarbetet och försummat de bilaterala nätverken inom Europa, där det nu finns ett nyväckt intresse. Bland annat kommer en brittisk rektorsdelegation att besöka de nordiska länderna i mars.

Passet om akademisk frihet och autonomi delades även det mellan två presentationer: ett med situationen i Turkiet som nyckelexempel och ett med fokus på de mätningar av autonomin vid europeiska universitet som regelbundet görs av European University Association, på grundval av uppgifter från rektorskonferenserna i respektive land. Mätningarna har fyra fokusområden: organisationsmässig autonomi och finansiell autonomi (där Sverige i båda fallen hamnar på plats 19 av totalt 29), autonomi i rekryteringar (där vi kan stoltsera med plats två) och akademisk frihet (där vi hamnar på plats 15). Resultaten förtjänar onekligen att analyseras närmare ur svenskt perspektiv.

Dagen avslutades så med en paneldebatt om internationaliseringsläget i Norden, med Hans Adolfsson som svensk representant. Norden som internationell plattform är enligt min mening starkt underutnyttjad, trots många vackra ord och deklarationer. Tyvärr verkar det inte bli bättre. I veckan fattade till exempel Ämbetsmannakommittén för utbildning inom Nordiska ministerrådet ett beslut som kommer att bli fatalt för de fyra väletablerade så kallade nordiska samarbetsorganen, genom att finansieringen till dem kommer att avslutas genom nedtrappning från 2019. För Stockholms universitet och KTH gäller det Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik, som förra året firade sitt tioårsjubileum i Stockholm efter 50 framgångsrika år i Köpenhamn. Medlen för instituten överförs nu istället till Nordforsk, inom ramen för ett nytt ”instrument” för nordiskt samarbete som inte alls passar för instituten. Processen har varit både illa genomtänkt och illa genomförd. Om inga drastiska åtgärder vidtas innebär det att fyra välfungerande samarbetsplattformar – som därtill just utvärderats internationellt, i all synnerhet i Norditas fall med utomordentligt resultat – i praktiken kommer att upphöra som nordiska institutioner. Det är uppenbart att ett sådant beslut knappast kommer att gagna grundbulten i det nordiska samarbetet: att främja verksamheter som producerar nordiskt mervärde.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s