Årets anslag – en resumé

En gång om året brukar jag skriva en rätt knappologisk blogg med diverse siffror gällande utfallet av externa medel som tilldelats Stockholms universitet. Nu är det dags igen – och i år har det om möjligt gått ännu bättre än vanligt. Det kan verka som ren sifferexercis – men utfallet är viktigt.

SU har under året beviljats sammanlagt 18 EU-projekt, motsvarande närmare 21 miljoner euro. Efter att två av våra sju beviljade ERC Starting Grants flyttat till andra lärosäten (Uppsala universitet respektive École Polytechnique i Paris) återstår totalt knappt 18 miljoner euro fördelat på 16 projekt. SU koordinerar totalt nio ERC-projekt och är partner i övriga sju projekt. En tredjedel av projekten är knutna till det Humanvetenskapliga området, medan två tredjedelar hör till det Naturvetenskapliga området.

Ytterligare 12 EU-projekt inom forskning har beviljats till SU, om totalt 3,4 miljoner euro. SU är koordinator i ett av dessa projekt. Två av projekten ligger inom det Humanvetenskapliga området. Miljöforskning är ett gemensamt tema för de återstående tio projekten. Ett flertal av dessa projekt drivs av konsortia finansierade av s.k. partnerskapsprogram (t.ex. BONUS, ERA-NET, Joint Programming Initiative och Public-Private Partnership) där nationella finansiärer eller företag i Europa samarbetar om finansiering med visst stöd från EU-kommissionen.

Ett antal forskare, flertalet inom området klimat, hav och miljö, har också beviljats bidrag om 12 mnkr från finansiärer i Nordamerika. Därtill har totalt fyra bidrag beviljats med olika internationellt samverkande finansiärer.

Hundraårsjubilerande KAW har i år beviljat Stockholms universitet hela sju Wallenberg Academy Fellows, av totalt 24 i landet. Bland de beviljade har SU fem externa Fellows – vilket är hälften av landets totalt tio. Därtill har vi fått två förlängningsanslag samt ett omställningsbidrag om totalt 18,5 mnkr. Därutöver beviljades ytterligare två förlängningsanslag om sammanlagt 24 mnkr genom omvandling av VR:s konsolideringsbidrag. Två Wallenberg Scholars beviljades förlängning om totalt 35 mnkr. Därtill beviljades ett projektförlängningsanslag på 75 mnkr, två nya projekt om 55 mnkr, ett nätverksbidrag om 9,5 mnkr samt ett bidrag för gästforskare inom matematik. MMW har därtill beviljat två bidrag om totalt 24,5 mnkr för projekt av hög vetenskaplig potential.

Från Vetenskapsrådet fick SU i år 149 mnkr till totalt 39 projekt inom N-området, och 110,5 mnkr till 31 bidrag inom H-området. Inom utbildningsvetenskap gick 85 mnkr till nio projekt varav tre forskarskolor, inom utvecklingsforskning 18,8 mnkr till sju projekt varav två inom Swedish Research Links, och inom medicin och hälsa ca 14 mnkr till tre projekt. SU beviljades även 50 mnkr för ett tioårigt projekt inom Rådsprofessorsprogrammet. Vad gäller forskningsinfrastruktur fick SU fyra av fem anslag som huvudsökande beviljade, och därtill ytterligare nio som medsökande (en beviljningsgrad på 85%). Vi har även fått 12 konferensbidrag och 13 postdoc-bidrag om drygt 40 mnkr beviljade, liksom ett bidrag på 5 mnkr i Energimyndighetens och VR:s gemensamma satsning på energiinriktad grundforskning.

Från Riksbankens Jubileumsfond fick SU i år totalt ca 53 mnkr för 11 projekt samt ett infrastrukturstöd; ca 25% av den totala beviljningen i landet. En forskare fick bidraget Pro Futura Scientia, och fyra bidrag för sabbaticals beviljades, liksom två kommunikationsbidrag och ett Humboldtstipendium för gästforskarutbyte.

Formas beviljade totalt ca 75 mnkr inom ramen för såväl den allmänna utlysningen som diverse riktade utlysningar. Forte beviljade totalt ca 58 mnkr inom sina olika utlysningsformer. Därtill kommer ett antal bidrag från Cancerfonden, Gålöstiftelsen, Hjärnfonden, Ragnar Söderbergs stiftelse, Skolforskningsinstitutet, SSF och Strålsäkerhetsmyndigheten. Under året har en UNESCO-professur inrättats vid SU i syfte att utveckla en modell för storskalig högre utbildning med fokus på länderna i södra Afrika, som tilldelats Love Ekenberg vid DSV. Slutligen bör nämnas att Anja-Verena Mudring vid MMK fick årets Göran Gustafsson-pris i kemi.

Som sagt, det är en viss sifferexercis – men de externa bidrag vi får som universitet är en av våra viktigaste kvalitetsindikatorer på forskningssidan. Stockholms universitet brukar ibland glömmas bort bland forskningsuniversiteten, eftersom vi varken har medicin eller teknik – och därtill är landets största utbildningsuniversitet. Men det utomordentligt goda utfall vi samtidigt får från olika forskningsfinansiärer visar på vår stora styrka och konkurrenskraft inom forskningen. Hos oss hör utbildning och forskning alltid nära samman. Jag vill också passa på tillfället att gratulera alla framgångsrika bidragstagare!

 

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s