Arbetsmiljö och lika villkor

Universitetets uppgift är att bedriva forskning och högre utbildning, samt att samverka med det omgivande samhället. Men Stockholms universitet är också en arbets- och studiemiljö för 5500 anställda och 30 000 studenter, av betydande omfattning såväl lokalt som nationellt. Frågor om arbetsmiljö och lika villkor är därmed också av största vikt för oss som universitet, och får inte komma i skymundan. Universitetsledningen har nu haft möte med personalavdelningen för att implementera nya rutiner som vi infört, för att rent generellt säkerställa att dessa frågor hanteras ansvarsfullt och systematiskt och inte minst att den skärpta diskrimineringslagstiftningen ska efterlevas.

Rektor bär som myndighetschef alltid det yttersta ansvaret för frågorna, men kan fördela dem vidare till sina närmaste chefer i linjen, i Stockholms universitets fall vicerektorer/dekaner och förvaltningschef. Det handlar om att organisera verksamheten på ett sätt som främjar en god arbetsmiljö och en verksamhet fri från diskriminering, att riskbedöma, åtgärda och följa upp, att säkerställa en god organisatorisk, social och psykisk arbetsmiljö, att ansvara för studenternas arbetsmiljö samt i förekommande fall arbetsmiljöuppgifter kopplade till laborativ verksamhet.

Jag har nu fördelat dessa arbetsuppgifter till mina medarbetare i ett särskilt dokument, efter att ha försäkrat mig om att mottagarna har tillräckliga kunskaper, befogenheter och resurser för att kunna genomföra dem. I sin tur undertecknar mottagaren att hon/han förstått vad som förväntas och tar ansvaret. Tanken är sedan att detta ansvar ska kunna fördelas vidare till prefekter och avdelningschefer inom förvaltningen. Personalavdelningen genomför löpande en tvådagarsutbildning för alla som mottar dessa arbetsuppgifter. Jag hoppas att alla berörda tar del av den! En god arbetsmiljö för anställda och studenter, där alla åtnjuter lika villkor, hör till de akademiska kärnvärdena så som de definierats av Magna Charta Universitatumequity.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Arbetsmiljö och lika villkor

  1. Jenny Albani skriver:

    Som medarbetare med en funktionsnedsättning önskar jag lika villkor, vilket jag har nu efterfrågat i ett år. Det är väldigt tråkigt att inte kunna komma till upptakten för alla anställda i Aula Magna, jag sitter i rullstol och måste gå in från baksidan men för att komma dit och gå därifrån behöver man bil, det finns ingen gå/cykelbana där! Campus är stort och det är svårt att komma till möte i andra hus, och inte alla är anpassade. Kurserna för medarbetare borde också vara anpassade på olika sätt. Det finns mycket universitetet skulle kunna göra för att förbättra även denna aspekt. Som anställd förväntas man vara med på olika möten och sammankomster som gäller ens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det är svårt att hålla sig a jour med nyheter och ändringar i regelverk om man inte kan gå på de informationsmöten som förvaltningen håller.

  2. astridwidding skriver:

    Jenny – jag beklagar verkligen att du erfar problem med tillgänglighet – ett stort tack för att du uppmärksammar problemet!
    Ett svar i sak: det finns en ingång från Aula Magna via Allhuset, som går bra att använda för alla som använder rullstol men inte åker bil. Den är skyltad både från Aula Magna och från Allhuset, men behöver uppenbarligen lyftas fram mer i skyltningen på andra delar av campus om tillgänglighet.
    Fastighetsavdelningen arbetar också ständigt med tillgänglighetsfrågor. Om man som medarbetare, student eller besökande ser hinder och problem med tillgänglighet hoppas jag att man hör av sig till fastighet@su.se, så att de kan åtgärda. Slutligen finns också via universitetets app aktuell information om tillgängliga entréer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s