US-Swedish University Dialogue

Efter intensiva dagar, först i San Francisco och därefter i Washington DC, är jag nu tillbaka i Stockholm. I Washington höll svenska ambassaden, tillsammans med American Public Land Grant Universities, för andra året i rad US-Swedish University Dialogue. Medverkande från svensk sida var rektorer och andra företrädare för universitetsledningarna i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Det hela inleddes med ett välbesökt alumnevenemang i det vackra House of Sweden, med SVT:s Carina Bergfeldt och FN-ambassadören Olof Skoog som talare, modererade av Dag Blanck från Uppsala universitet, som tillsammans gav en både initierad och frispråkig analys av det politiska läget i dagens USA.

Själv hade jag under det efterföljande minglet bland annat glädjen att tala med en alumn som flyttat från Kamerun till Stockholm och studerat företagsekonomi under fem år, och efter avslutad masterexamen nu etablerat sig i USA, och han vittnade om hur åren vid Stockholms universitet blivit livsavgörande – så som studieåren är för många. Alumner är fantastiska ambassadörer för våra lärosäten, och det är utmärkt att vi på detta sätt tillvaratar och vårdar kontakterna med våra internationella alumner.

Dagen därpå hölls ett öppet seminarium, med brett amerikanskt deltagande från såväl universitetsledningar som forskningsfinansiärer och andra intresserade – huset var fullt. Temat för dagen var ”Higher Education and Research as a Vehicle of Change in Turbulent Times – the Balancing Act of Modern Universities”.

Marcia McNutt, preses för den amerikanska vetenskapsakademien, som var huvudtalare, poängterade vikten av att universiteten möter de stora samhällsutmaningarna, och nödvändigheten av livslångt lärande i sammanhanget. Hon talade också om samhällets tre pelare – regering, näringsliv och akademi – och menade att de två förra idag övergivit sitt stöd för den tredje. Universiteten måste därför, menade hon, bidra till att återskapa värden och värderingar hos såväl regeringar som näringsliv. Slutligen betonade hon också behovet av att universiteten i högre grad bidrar till det offentliga samtalet, för att överbrygga de motsättningar som växer fram i dagens samhälle.

Hennes keynote följdes av två paneler, den första om ”Research as Engine for Economic Growth” (där jag själv deltog, och tillät mig att omdefiniera ämnet: dels bör inte forskningen specifikt pekas ut som motor, snarare är det universiteten som helhet, vilket bland annat visats i en rapport från LERU; dels är det alltför snävt att begränsa diskussionen till ekonomisk tillväxt – det intressanta är, inte minst mot bakgrund av temat för dagen, universitetens bidrag till samhällsutvecklingen i bred bemärkelse). Den andra panelen handlade om livslångt lärande och belyste intressant såväl det gemensamma behovet som skillnader mellan länderna.

Under eftermiddagen hölls rundabordssamtal på temat ”Academic Leadership in a Runaway World” för särskilt inbjudna deltagare från USA och Sverige. Det blev vindlande diskussioner kring utbildning, akademiskt ledarskap och samverkan, som tack vare rapportörer vid varje bord kommer att sammanställas och spridas. De korta redovisningar som hölls lovade gott för slutresultatet. Till sist avslutades dagen med mottagning hos ambassadören Karin Olofsson på svenska residenset – återigen ett tillfälle till mer informellt utbyte av erfarenheter och idéer, i magnifik inramning.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till US-Swedish University Dialogue

  1. ericaojermark skriver:

    Tack för att dina fina ord om alumnminglet Astrid. Din summering av Marcia McNutts tal fick mig att komma ihåg något hon sade. Att universiteten har en ”key role in creating community, connection and usefulness”. I grund och botten handlar det väl om att ta hand om och ta vara på människor för allas bästa? Då universiteten ju når så många – anställda, forskare, studenter, alumner, samarbetspartners, m fl – så har vi ett stort ansvar i skapandet av ett samfund för all inom vår räckvidd och den ”social connectedness” som Marcia tryckte på flera gånger. Alumnerna har en mycket viktig roll att spela i detta och ditt engagemang i frågan är glädjande.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s