2019 års möte på Täcka udden

Huvudmannarådet för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har haft sitt årliga möte på Täcka udden, i vårsolens ljus. Som vanligt var det ett högkvalitativt möte fullmatat med såväl information som diskussion. Nytt för i år var att det under verkställande ledamotens presentation av verksamhetsåret 2018 var tre föredragande: förutom Göran Sandberg själv också Siv Andersson och Sara Mazur, ansvariga för hanteringen av projektbidrag respektive särskilda satsningar inom KAW sedan ett år tillbaka.

Wallenbergstiftelsernas betydelse för svensk forskning kan inte överskattas. Exempelvis står de för inte mindre än 60% av karriärbidragen för juniora forskare genom Wallenberg Fellows, liksom 60% av de konkurrensutsatta bidragen till seniora forskare genom Wallenberg Scholars-anslagen. När det gäller bidrag till postdoktorer bidrar de med inte mindre än 70% av vad Vetenskapsrådet gör. KAW är också synnerligen kreativa och drivande vad gäller jämställdhetsarbete. När det gäller Fellows är jämställdheten idag tämligen god – närmare 40% är kvinnor. Gällande Scholars är det närmare 30% kvinnor – men vad projektbidragen anbelangar är det knappt 20%. Siv Andersson presenterade här en nyutvecklad modell för att öka jämställdheten, där det fullt realistiska målet är 40% kvinnor som PI:s år 2023. Det finns anledning att återkomma till den.

Vad gäller de särskilda satsningarna, WASP-satsningen på AI och autonoma system, som koordineras av Linköpings universitet, och den nya parallella WASP-HS-satsningen som är ett oberoende parallellprogram som ska säkra behovet av forskning kring AI inom humaniora och samhällsvetenskap, samt WACQT-satsningen på kvantteknologi koordinerad av Chalmers, beskrev Sara Mazur de oerhört ambitiösa programmen, med enorma investeringar inte minst gällande internationella rekryteringar av såväl seniora som juniora forskare och doktorander. Unikt är också att satsningarna i hög grad drivs i samverkan med industrin och är särskilt utformade för att passa svenska behov och möjligheter. Dessa förstärkningar innebär oerhörda möjligheter inte bara för svensk forskning, utan för hela spektrat av nationella och internationella utvecklingsbehov på området.

En annan kärnfråga som diskuterades vid dagens möte var forskningens infrastruktur – den enskilt största utmaningen för forskar-Sverige idag. Det har gjorts enorma investeringar nationellt – för att ta MAX IV som ett exempel gäller det 5 miljarder – utan att den långsiktiga finansieringen av driften är säkrad, där en enorm kapitalförstöring riskeras om inte de unika möjligheter som idag finns med anläggningen till fullo kan tas tillvara. Universitetens främsta uppgift här är att rekrytera starkt, så att anläggningarna verkligen kan komma svensk forskning tillgodo. Vetenskapsrådet är samtidigt idag kraftigt underfinansierat beträffande nationell forskningsinfrastruktur. Men det finns också mer arbete att göra både för VR och för universiteten, med skarpare prioriteringar av vad som verkligen är nationell infrastruktur och bättre uppföljning av detta, liksom med utvecklade samarbeten mellan universiteten. Även här har KAW betytt mycket för sektorn, inte minst genom sina skarpa krav på universitetssamverkan för att tillmötesgå infrastrukturansökningar. Wallenbergstiftelserna visar vägen på många sätt, och de tjänar som en motor för hela sektorn – inte minst gällande kvalitet, jämställdhet och samverkan.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s