Förskollärar- och grundlärarprogrammen utvärderade

UKÄ har nu offentliggjort resultatet av sin utvärdering av kvaliteten på landets alla förskollärar- och grundlärarutbildningar. Syftet med UKÄ:s granskning är dubbelt, att se till att utbildningarna säkerställer att studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen och att bidra till lärosätenas egna kvalitetsutvecklingsarbete.

Stockholms universitet får ifrågasatt kvalitet på grundlärarprogrammet F-3 samt 4-6, men däremot hög kvalitet på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Det är givetvis glädjande med de båda program som får hög kvalitet, men vad gäller den ifrågasatta kvaliteten på de övriga grundlärarprogrammen krävs det krafttag. Vi har landets största lärarutbildning och det är helt nödvändigt att den erbjuder studenterna en fullgod utbildning.

Vad som står helt klart, och som UKÄ också tydligt underströk när de gav besked till rektor om utfallet, är att problemet huvudsakligen gäller kvaliteten på de självständiga arbetena. Vi har nu ett år på oss för att redovisa hur vi ska komma tillrätta med bristerna. Igår tillsatte jag en styrgrupp för åtgärdsredovisning under prorektors ledning och inrättade också en arbetsgrupp med representanter för de berörda institutionerna som ska arbeta vidare mer konkret med frågorna. Detta arbete har redan tagit sin början och en hel del åtgärder är planerade och påbörjade. T ex ska rutiner för handledning och examination skärpas och regelbundna möten ska införas mellan alla handledare och examinatorer för att öka samsynen, säkerställa en hög nivå och se till att de aktuella examensmålen examineras i de självständiga arbetena. Redan nu har kursen i självständigt arbete på grundnivån arbetats om, med bland annat utökad undervisning i akademiskt skrivande och i forskningsmetodik. Vad gäller svenskämnet, som är uppdelat på flera olika institutioner, behöver ett helhetsgrepp tas och samspelet mellan ämnesspecifik och ämnesdidaktisk kompetens behöver säkras, på samma sätt som redan sker inom matematikämnet.

Jag önskar styrgrupp och arbetsgrupp lycka till i deras viktiga arbete att vidta och redovisa åtgärder för att nå målet – hög kvalitet i alla våra grundlärarutbildningar!

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s