Besparingar och utvecklingsarbete

Våren för prefekter och chefer vid Stockholms universitet har – förutom av coronakrisen och den digitala vändningen i dess spår – i hög grad bestått av arbete med projektet Ekonomi i balans, som kommer att prägla vår verksamhet under åren som kommer. Vikande studentkullar under flera år – vilket dock nu ser ut att vända – tillsammans med kraftigt ökande hyreskostnader och ökande personalkostnader, inte minst för pensioner, gör att universitetet behöver vidta kraftfulla åtgärder för att nå balans i ekonomin. Detta är nödvändigt, men inte riskfritt – faran är att verksamheten går i stå och allt fokus inriktas på sparande. Därför är det glädjande att se att en rad viktiga utvecklingsinitiativ tagits under våren. Här några exempel:

Det humanvetenskapliga området har – med utgångspunkt i Wallenbergstiftelsernas särskilda satsning på AI-forskning inom HS-området – särskilt arbetat med att utveckla området digital humanvetenskap. Medan flera lärosäten fokuserat på digital humaniora har Stockholms universitet här redan från början tagit ett bredare grepp och inkluderar såväl humanistiska som juridiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på ämnet. Två nya tvärvetenskapliga centrumbildningar har också sjösatts och är i full verksamhet, Centrum för paleogenetik, som precis hann invigas innan pandemin slog till, och Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia, där dock själva invigningen fått skjutas på framtiden. Bland de framåtriktade initiativen kan även nämnas utvecklingen av det sedan länge goda samarbetet med Nordiska museet inom ramen för den Hallwylska professuren, som nu går in i en ny fas efter några år med en gemensam gästprofessor.

Inom det naturvetenskapliga området har ett förslag om en ny centrumbildning för cirkulära system beretts för beslut av områdesnämnd och rektor under hösten. Centrumet ska bland annat ge möjlighet för unga forskare att söka post doc. Arbete pågår också för att utveckla en ny masterutbildning i grön kemi. Vidare har en arbetsgrupp tillsatts med sikte på utvecklandet av nytt centrum i strålningsvetenskap med tillämpningar. Idén till detta centrum har vuxit fram i dialog med Region Stockholm inom ramen för vårt strategiska samarbetsavtal, och det anknyter forskningsmässigt väl till universitetets sjukhusfysikerutbildning. Universitetet har även under våren fått en donation från Curt Bergfors stiftelse avseende en professur i hållbar utveckling vid Stockholms resilienscentrum, med inriktning mot hållbara livsmedelssystem, som nu är under tillsättning.

Inom universitetsförvaltningen pågår likaså ett viktigt utvecklingsarbete inom flera områden, allra tydligast materialiserat genom att en ny kommunikationsavdelning inrättas från den 1 juli, och genom att ansvarsområdet för Avdelningen för forskningsstöd från samma datum utvidgas till att omfatta också samverkansstöd.

Igår hölls terminens avslutande rektorsföredragning, den sista för avgående kårordföranden Martina Cederlid, som dagen till ära bjöd på Piggelinglass i värmen. Med denna bild vill jag önska alla en glad sommar!

 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s