Från möteshösten

Så här vid höstterminens mitt duggar mötena tätt. T ex hade vi i förra veckan rektorsmöte i universitetsalliansen CIVIS och inom det nordiska universitetssamarbetet NUS. Under kommande vecka stundar bland annat möte med Research Policy Working Group inom European University Association, med aktuella uppdateringar kring EU:s forskningspolitik – men även ett särskilt möte med ERC:s interimistiska president Jean-Pierre Bourguignon om ERC:s framtida prioriteringar för forskning och innovation inom Horizon Europe, och om implikationer för universiteten. Alla dessa internationella möten äger givetvis rum via zoom.

Däremot vågade vi oss på att genomföra Områdesövergripande rådets traditionsenliga höstinternat kring budgetfrågor som ett fysiskt möte – vi är inte fler än 15 personer – men med de flesta föredragande närvarande via zoom. Att diskutera budget i rådande läge är inte lätt av mer än en orsak. Visserligen är de föreslagna utbildningssatsningarna kända i och med budgetpropositionen, men vad gäller satsningarna på forskning är ju endast ramarna kända på nationell nivå, däremot inte fördelningen av basanslag mellan lärosäten. Flera ytterligare oklarheter kvarstår också, bland annat kring SFO-medlen. Om vi ser till den förra forskningspolitiska propositionen 2016 fattade riksdagen sitt beslut först i april året därpå, så det blir en budget med många frågetecken i höst. Vad gäller centrala satsningar inom universitetet är de i år ytterst återhållsamma, i ljuset av det pågående arbetet med ekonomi i balans, men ett viktigt prioriteringsarbete kring nödvändiga IT-satsningar har gjorts med hjälp av vicerektorerna och områdenas särskilda IT-ansvariga. En stor del av diskussionerna ägnades givetvis lokalkostnadsfrågorna, bland annat finansieringsmodeller för allmänna lokaler, som blir en viktig fråga att utreda vidare under det kommande året. Utöver budget diskuterade vi också internationaliseringsarbetets framtida organisation, på basis av rektorsrådet Karin Bergmarks utredning samt inkomna remissvar. En tredje huvudpunkt gällde Stockholms universitets kommande klimatfärdplan, där ett utkast har tagits fram på rektors uppdrag av Miljörådet under Magnus Breitholtz ordförandeskap. Magnus var också på plats och presenterade arbetet med färdplanen, som även blir föremål för diskussion under såväl rektors kommande prefektmöte som nästa digitala medarbetarträff. 

Och imorgon stundar för min del SUHF:s höststyrelsemöte, som även det genomförs på plats i Stockholm. Efter ett halvår med zoommöten – som har sina obestridliga förtjänster – uppskattar vi ändå alla att, när så är möjligt, faktiskt träffas i samma rum, med alla de dimensioner det tillför till samtalet.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s