Kvalitetssäkringssystem – rapporten för utbildning inlämnad till UKÄ

Stockholms universitet har nu lämnat in sin självvärdering till UKÄ:s granskning av vårt kvalitetssäkringssystem för utbildning. Bakom denna självvärderingsrapport ligger ett mångårigt och grundligt arbete från REBUS, Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring, och i slutfasen ett särskilt intensivt arbete från prorektor Clas Hättestrand, som är ordförande i REBUS, och Tove Holmqvist, som ansvarar för kvalitetsfunktionen vid Rektors kansli, vilka stått för arbetet med de slutgiltiga skrivningarna. 

Mycket kan sägas om UKÄ:s system, men ett är säkert, helt oberoende av utgången av UKÄ:s granskning: så som SU valt att hantera det, det vill säga inte genom lärosätesövergripande externa utvärderingar utan huvudsakligen genom intern, men fakultets- och områdesövergripande kvalitetssäkring, kompletterad på lämpligt vis med extern granskning där så kan behövas, har det i hög grad fungerat som ett kvalitetsdrivande instrument för hela utbildningsverksamheten vid universitetet. Hur än utfallet blir är jag därför som rektor trygg i att systemet bidragit till att utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Resultatet är imponerande.  

En nyckel till detta ligger i kvalitetsdialogerna. Dessa förs mellan prefekter och dekaner, och i ett andra steg mellan dekanerna och rektor/prorektor. En pilotomgång genomfördes under förra året, med mycket gott resultat, och jag är övertygad om att dessa dialoger även framgent kommer att bidra till en förbättrad utbildningskvalitet vid Stockholms universitet – på samma sätt som jag är övertygad om att detsamma gäller kvalitetssäkringssystemet för forskning, som ännu är under utveckling. 

I sammanhanget förtjänar också att nämnas att kvalitetswebben på SU just har lanserats, en webbplats där kvalitetsarbetet inom såväl utbildning som forskning lyfts fram för både interna och externa intressenter. Det är en viktig källa till kunskap om vårt sätt att hantera dessa frågor, som framgent är avsedda att stödja utvecklingen av vår kvalitet, både inom utbildning och forskning. 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Kvalitetssäkringssystem – rapporten för utbildning inlämnad till UKÄ

  1. Pingback: iv) Högskoleutbildning och kvalitet – Dekanbloggen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s