Magna Charta Universitatum 2020

Idag lanseras Magna Charta Universitatum 2020, ett uppföljande dokument till den ursprungliga Magna Charta-överenskommelsen från 1988, där Stockholms universitet var en av undertecknarna. Lanseringen sker inom ramen för ett tvådagars webinarium med key notes och paneldiskussioner om betydelsen av ett nytt MCU, där själva underteckandet av den nya överenskommelsen också manifesteras genom korta filmer från undertecknare världen över. 

I gårdagens key notes från Jamil Salmi, tidigare Världsbankens koordinator för högre utbildning, och Michael Ignatieff, rektor för Central European University i Budapest och Wien, betonades den stora samhällsförändring som skett sedan 1988, som Jamil Salmi talade om som en hoppets epok, och den betydelse detta har för universitetens roll och uppgift idag. De betonade båda de akademiska kärnvärdenas stora betydelse, liksom att akademin måste ta en ledande roll både för att lösa vår tids stora utmaningar och engagera sig i samhällsfrågorna, men inte minst också att erbjuda utrymme för fritt och öppet utbyte och kritisk reflektion i tider där universitetens auktoritet på flera håll står under hot från många håll. I en panel ägnad behovet av ett uppföljande dokument, med Sijbolt Noorda som avgående ordförande i Magna Charta Observatory General Council och Patrick Deane som hans efterträdare, samt Tamires Gomes Sampaio som deltog som studentrepresentant i den grupp som tog fram MCU 2020, betonades bland annat behovet av att universiteten behöver veta var de står och vad de står för i utmanande tider; att det ursprungliga dokumentets förklaring av kärnvärdena är viktig men inte tillräcklig – det är också nödvändigt att förklara varför de behövs, och förtydliga universitetens ansvar; slutligen också att det är viktigt att detta är en global deklaration, ett gemensamt initiativ från universitet världen över – vi är inte oss själva nog och inget universitet kan självt uppfylla de krav som våra studenter, våra samhällen och vår planet ställer på oss, och därför har en samfälld deklaration som denna en stor inneboende kraft. 

Idag, efter själva lanseringen, kommer jag att moderera en panel om ”key themes and future actions”, som förmedlar och analyserar det viktigaste innehållet i fem webinarier som MCO har hållit under läsåret som gått, för att presentera huvudpunkterna i det nya MCU-dokumentet. Vart och ett av dem har samarrangerats med någon/några av MCO:s partnerorganisationer, för att bredda deltagandet och kontaktytorna. Internationell samverkan på bred front blir allt viktigare i tider av kris. 

De fem webinarierna har handlat om universitetens svar på covid-krisen, om hur vi når de globala hållbarhetsmålen, om att göra våra universitet mer tillgängliga och att säkra lika villkor för studenter och medarbetare, om visionen för universiteten i Europa 2030, ”Universities Without Walls”, som EUA lanserade under våren, och om hur studenter bäst kan delta och bidra i arbetet för akademiska kärnvärden. Slutligen kommer också MCO:s nya strategi 2020-2025 att presenteras under webinariet. 

Det finns en oerhörd kraft i universitetens gemensamma uppslutning bakom våra kärnvärden och vårt grundläggande ansvar. Det är viktigare än någonsin för våra lärosäten i den brytningstid där vi nu befinner oss, med ökande utmaningar och krav men också otillbörliga begränsningar av autonomi och akademisk frihet på många håll i världen. Jag är därför både glad och stolt att nu få efterträda Agneta Bladh som vice ordförande i Magna Charta Observatory General Council, och ser fram mot att få arbeta vidare för en av våra viktigaste frågor för framtiden. 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s