Kvalitetsdialoger om forskning

Stockholms universitet har nu sjösatt ett utvecklat system för kvalitetssäkring av forskning. Till skillnad från många andra lärosäten gör vi inga stora externa utvärderingar. Vi menar att kvalitetsmekanismerna i hög grad redan är inbyggda i forskningssystemet som sådant, genom återkommande sakkunnigbedömningar alltifrån den enskilda forskarens disputation och framåt genom karriären vid publicering, projektansökningar, rekrytering eller befordran, till bedömningar av forskningsmiljöer, excellenscentra och liknande. Vi vill undvika byråkratisering, och vill i största möjliga mån dra nytta av dessa redan existerande externa kvalitetsbedömningar. Därför har vi skapat en modell där återkommande indikatorrapporter till institutioner/forskningsmiljöer ger ett underlag för bedömning av utvecklingen. Dessa kompletteras av institutionerna själva med kommentarer kring faktorer av betydelse för forskningsmiljön som inte ryms inom indikatorerna. Vid regelbundna kvalitetsdialoger med fakultets/områdesledningen diskuteras så detta underlag. Ett mål för dialogen är att gemensamt reflektera över vad som är viktigt för att utveckla forskningskvaliteten vid de enskilda institutionerna, och på sikt att följa upp möjligheter och problem som identifierats. 

Vid sidan av kvalitetsdialogerna genomförs också fokusutvärderingar med externa granskare, utifrån möjliga områden för kvalitetsutveckling som identifierats antingen genom indikatorrapporterna eller på annat sätt. Fyra sådana har just initierats och kommer att genomföras under det pågående läsåret. 

Den första omgången av kvalitetsdialoger har precis påbörjats – hittills har möten hållits med två institutioner. Jag har själv valt, för återstoden av min tid som rektor, att ersätta mina tidigare löpande institutionsbesök med denna mer specifika form för dialog. Det handlar inte om att utvärdera institutionerna – utan om att få en bättre samlad överblick över forskningen vid hela Stockholms universitet, med allt vad den innefattar av såväl spets som bredd. Vi är Sveriges största utbildningsuniversitet, och det är givetvis ett kärnuppdrag. Men vi är också ett av de mest forskningsstarka universiteten, vilket ibland kommer i skymundan. Min förhoppning är att vårt nya kvalitetssystem ska bidra till att ytterligare tydliggöra vårt bidrag också på forskningssidan, såväl inom grundforskningen som vi av hävd sett som ett kärnuppdrag, som inom mer tillämpad forskning och forskningssamverkan. Jag ser mycket fram mot kommande kvalitetsdialoger! 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s