Externfinansiering – något om årets utfall

Så här i Nobeltider, när strålkastarljuset är riktat mot vetenskapen och dess betydelse, brukar jag också rikta blicken mot Stockholms universitet och dess vetenskapliga framgångar under året. Ett mått på det, som vi också årligen följer upp, är hur väl vi kommer ut hos externa finansiärer, och här kan vi glädjas åt ett år med synnerligen gott utfall.

Redan i våras beviljades fyra forskare ERC Advanced Grants, vilket jag tidigare skrivit om, och universitetet har hittills i år totalt beviljats 12 EU-bidrag om drygt 122 mnkr (att jämföra med totalt ca 112 mnkr i fjol). För övrigt väntar vi ännu besked rörande flera olika former av EU-bidrag. Från Vetenskapsrådet har vi fått drygt 604 mnkr fördelade på 106 bidrag (att jämföra med totalt 400 mnkr förra året). Särskilt märks några stora satsningar: Christian Broberger vid Institutionen för biokemi och biofysik har fått medel inom rådsprofessorprogrammet 2021. Det har även Love Dalén vid Naturhistoriska riksmuseet, som också är affilierad professor vid Zoologiska institutionen och verksam vid NRM:s och SU:s gemensamma Centrum för paleogenetik. Två forskarskolor inom matematik och naturvetenskap har fått medel – de kommer att placeras vid den nya Institutionen för ämnesdidaktik. Medel tilldelades också hela fem av sex ansökningar inom ramen för den nya organisationsutlysningen Bidrag till investering i befintlig infrastruktur, samt ett ytterligare infrastrukturbidrag. Även Nordita fick fortsatt finansiering inom ramen för Driftsbidrag till forskningssamordning och institut. Från Formas fick SU totalt 114,5 mnkr fördelade på 35 projekt, varav 10 till SRC. Det största enskilda bidraget från Formas, om ca 8 mnkr, gick till Anna Christiernsson vid Juridicum inom ramen för programmet om hållbart samhällsbyggande. Från Forte blev utfallet totalt 107,4 mnkr, fördelat på 30 bidrag, där Institutionen för folkhälsovetenskap, Psykologiska institutionen och Institutionen för socialt arbete varit särskilt framgångsrika. Riksbankens jubileumsfond beviljade 16 bidrag om totalt 36 mnkr inom det humanvetenskapliga området. Jag har redan bloggat om Wallenbergstiftelsernas stora WISE-satsning, på materialvetenskap med inriktning mot hållbarhet, där SU ingår och får möjlighet att rekrytera framöver. Härutöver fick SU fyra Wallenberg Academy Fellows samt två förlängningar av Fellows, där den ena, Ilona Riipinen vid Institutionen för miljövetenskap, samtidigt befordras till Wallenberg Scholar. Dessutom fick SU bland annat tre bidrag inom Matematikprogrammet, ett bidrag från Marianne och Markus Wallenbergs stiftelse samt två från Markus och Amalia Wallenbergs stiftelse. 

Det är alltid frustrerande att göra uppräkningar av detta slag utan att ha utrymme att ge ens en glimt av all den spännande forskning som tack vare alla dessa bidrag kommer att kunna bedrivas och utvecklas vid universitetet. Men det ger en antydan om den konkurrenskraftiga forskningen inom båda våra vetenskapsområden, och visar att Stockholms universitet i hela sin bredd står fram som ett mycket starkt forskningsuniversitet. Ett stort grattis till alla välförtjänta bidragsmottagare! 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s