Kvalitetssäkringssystemet för utbildning: godkänt med förbehåll

Så har UKÄ äntligen fattat sitt beslut efter lärosätesgranskningen av kvalitetssäkringsarbetet för utbildning vid Stockholms universitet. Det samlade omdömet blir Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll. 

Vi får den sammanvägda bedömningen Tillfredsställande avseende fyra av de sex bedömningsområdena: Styrning och organisation, Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat samt Jämställdhet. Här finns nedslag med enstaka bedömningsgrunder som bedöms inte vara uppfyllda, men helheten får godkänt. Bedömargruppen lyfter bland annat fram genomtänkta styrdokument och ambitionsnivån i universitetets mål att uppnå en ”genomsyrande kvalitetskultur”, där bland annat kvalitetsdialogerna nämns – ett mål som man också skriver är på god väg att nås i ett av både medarbetare och studenter välkänt och uppskattat system. 

Däremot får vi bedömningen Inte tillfredsställande avseende de två återstående: Student- och doktorandperspektiv samt Arbetsliv och samverkan. Gällande det första av dessa konstaterar bedömargruppen att det fungerar väl på central nivå men mindre bra ur ett studentnära perspektiv. Bristerna som identifieras avser rutiner, processer, systematik och uppföljning. Bland annat efterlyses programråd för samtliga utbildningsprogram, och det konstateras brister i genomförandet av kursvärderingar på forskarnivå. Även gällande Arbetsliv och samverkan efterlyser bedömargruppen bland annat programråd med externa ledamöter för samtliga yrkesutbildningar men även för huvudområden i generella examina. 

Universitetet har nu två år till sitt förfogande för att åtgärda identifierade brister i de två bedömningsområdena som fått omdömet inte tillfredsställande. Bedömargruppens rapport innehåller också en rad rekommendationer och pekar ut möjliga utvecklingsområden. Nu får REBUS uppdraget att, i nära dialog med universitetsledningen, ta fram förslag på åtgärder utifrån yttrandet – för att i den uppföljande utvärderingen om två år förhoppningsvis få ett förbehållslöst godkännande. Jag förlitar mig på det stora engagemang från både medarbetare och studenter, som varit så tydligt när vi gemensamt byggt upp universitetets kvalitetssäkringssystem, för att ta det sista steget och nå ända fram. 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s