Nya rekommendationer – och nytt från statsråd och statssekreterare

Så har regeringen och Folkhälsomyndigheten återigen hållit presskonferens och kommunicerat behovet av nya restriktioner och rekommendationer i denna pandemi som aldrig tycks upphöra. Denna gång är konsekvenserna för universitet och högskolor dock tämligen begränsade. Huvudregeln är att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska bedrivas på campus, med iakttagande av smittsäkerhetsåtgärder som att hålla avstånd. Dock bör undervisningen även delvis ges digitalt, där det exempelvis inte är möjligt att undvika trängsel. Vad gäller den skärpta rekommendationen om att anställda ska ges möjlighet att arbeta hemifrån där så är möjligt omfattar detta alltså normalt inte undervisning och examination. Redan då SUHF:s rektorer nyligen fick besök av utbildningsminister Anna Ekström och statssekreterare Samuel Engblom betonade den senare att vi som lärosäten bör bedriva undervisning på det sätt som ger det bästa resultatet för studenterna, och examinera på det bästa och mest rättssäkra sättet. Detta fokus på intentionerna bekräftar vårt ansvar och vår möjlighet som lärosäten att tillämpa de nya rekommendationerna med hänsyn framför allt till verksamhetens och studenternas bästa. För Stockholms universitets vidkommande bedömer vi att detta i huvudsak är vad vi redan gör. Icke desto mindre kommer vi att återkomma med vissa förtydliganden, för att underlätta ansvarsfulla och välinformerade beslut i hela vår stora organisation. 

Vid mötet med SUHF passade Anna Ekström också på att presentera sin nya agenda som utbildningsminister, nu med bland annat högre utbildning och forskning i portföljen. Hon vill lägga fokus på kvaliteten i den grundläggande utbildningen, där hon betonade att hon inte ser någon motsättning mellan hög kvalitet och utbyggnad av utbildningarna i hela landet och för hela livet. Likaså nämnde hon det högskolepedagogiska lyftet som presenterats när hon tidigare under veckan besökte Uppsala universitet – det första besöket för det nya statsrådet gick dock till blivande Mälardalens universitet. Vidare presenterade hon för de samlade rektorerna det nya omställningsstudiestödet som en viktig trygghets- och frihetsreform. Hon beskrev utbildningarnas forskningsanknytning inte som en lyx, utan ett måste. 

På forskningssidan lyfte hon fram forskningspropositionens satsningar och underströk att hon kommer att arbeta hårt för att Sverige ska befinna sig i forskningsfronten. Vikten av kvalitet och en god balans mellan grundforskning och ”det som tidigare kallats tillämpad forskning” betonades, samtidigt som hon underströk att riksdag och regering måste kunna göra prioriteringar på särskilt angelägna områden. Forskningens frihet, liksom hat och hot mot forskare, nämndes – där har regeringen ambitionen att ta ansvar. Forskningsinfrastruktur nämnde hon som en hjärtefråga, där hon särskilt betonade att det inte bara handlar om apparater, utan lika mycket också samlingar, register mm – och till sist nämnde hon också utmaningarna med ökade kostnader för vetenskaplig publicering och för forskningsdata. Kort sagt, statsrådet är synnerligen välorienterad när hon nu, som hon uttryckte det, kommer ”hem till mina frågor”. Vi ser fram mot tio månader av förhoppningsvis god interaktion med utbildningsdepartementet innan det är dags för nästa val. 

Denna blogg blir min sista för i år. Jag vill önska alla medarbetare och studenter goda helger, och ser trots allt i tillförsikt fram mot det nya året! 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s