IAU i Dublin – EUA i Bryssel

Den gångna veckan har jag tillbringat på resande fot. Först i Dublin, där International Association of Universities (IAU) – i vilken Stockholms universitet är medlem – höll konferens hos University College Dublin, med deltagare från 86 länder. IAU, som initierades av UNESCO 1950, har idag 611 medlemmar världen över, där de flesta är enskilda universitet men där finns även ett antal organisationer. 

Efter tio år i styrelsen, varav de sex senaste som ordförande, var det dags för Pam Fredman att lämna över stafettpinnen; dock blir hon enligt praxis kvar i ytterligare fyra år som styrelseledamot. I Pam har IAU haft en både kraftfull och drivande ordförande – och temat för konferensen, ”Relevance and value of universities to future society”, hör också till hennes hjärtefrågor. 

Konferensen blev också både intensiv och givande. Under den första plenarsessionen talade bland andra António Nóvoa, för närvarande verksam inom UNESCO, utifrån fyra nyckelord som samtliga figurerat inom ramen för den moderniseringsagenda som präglat universitetsvärlden i mer eller mindre grad under de gångna decennierna – employability, excellence, efficiency, entrepreneurship. Han argumenterade för att de använts alltför begränsat, utifrån nyttokriterier eller med hänsyn till marknadsvärden. I sitt anförande prövade han att omdefiniera begreppen: när universiteten själva fyller dem med innehåll blir de betydligt bredare, och mer förankrade i samhällets faktiska behov. I samma session deltog även Sebastian Berger, ledare för Global Student Forum, som ur studentperspektiv särskilt betonade vikten av hållbarhetsfrågorna, av att komma till rätta med den sociala snedrekryteringen och av universitetens roll i en tid då demokratiska värden på många håll är under hot. En andra plenarsession, ”Unlocking Knowledge Systems for an Interconnected Future”, ägnades bland annat frågor om öppen vetenskap, särskilt ur latinamerikanskt perspektiv (där man bland annat utvecklat såväl repositorier som alternativa publiceringsplattformar). Själv deltog jag aktivt i en panel med Magna Charta Observatory: ”Forming a Reliable Social Contract with Civil Society: Putting Fundamental Values into Practice”. 

Dock fick jag lämna Dublin i förtid för att hinna till mitt sista EUA Council i Bryssel. SU är även medlem i EUA, men just i Council har jag suttit i min egenskap av SUHF-ordförande, ett uppdrag som jag lämnar till årsskiftet. Det är alltid ett viktigt forum för diskussion och förankring av EUA-styrelsens arbete hos de nationella rektorskonferenserna. Denna gång var det viktigaste enskilda beslutet som fattades att EUA ska underteckna Agreement on the Reform of Research Assessment, som man varit delaktig i att ta fram tillsammans med Science Europe och EU-kommissionen, samt bli medlemmar i CoARA-koalitionen (Coalition on Advancing Research Assessment). Frågan är för närvarande under beredning i SUHF:s styrelse – men Stockholms universitet är redan bland undertecknarna. Även om själva dokumentet präglas av byråkratiskt EU-språk är den grundläggande riktningen glasklar: bort från mekaniskt räknande till en mer kvalitativ meritbedömning, i linje med DORA-överenskommelsen och framför allt i linje med hur vi faktiskt arbetar med rekryteringar. Vi vill bedöma faktiska forskningsmeriter ur ett helhetsperspektiv. Då är det också viktigt att vara delaktig i det gemensamma arbete som koalitionen nu kommer att påbörja.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s