Strategier för Stockholms universitet 2023-2026

Universitetsstyrelsen har fattat beslut om nya strategier för Stockholms universitet 2023-2026. Det är ett övergripande dokument som beskriver universitetets grundläggande värden och uppdrag samt anger en färdriktning för de kommande åren. Det ska visa vilka vi är, vad vi vill och vart vi är på väg – det viktigaste av allt i en tid då inte bara universiteten, utan även kunskapen generellt, befinner sig i en korseld av motstridiga åsikter och krav från många håll. 

Utöver kärnvärdena från Magna Charta Universitatum – autonomi och akademisk frihet – har universitetet sedan tidigare identifierat kunskap, upplysning och sanningssökande som värden som tillsammans kännetecknar just Stockholms universitet. Nytt för i år är även att fyra strategiska områden pekas ut, som sammanfattar vårt uppdrag och som strukturerar själva dokumentet:

  • Stockholms universitets forskning ska vara internationellt ledande och drivande i framväxten av ny kunskap. 
  • Stockholms universitets utbildning ska vara bred, forskningsanknuten och av hög internationell kvalitet för individens och samhällets utveckling. 
  • Stockholms universitet ska ha en välfungerande organisation med starka akademiska miljöer, och bedriva ett strategiskt rekryterings- och kompetensförsörjningsarbete. 
  • Stockholms universitet ska vara en samhällskraft som bidrar till demokrati och hållbar utveckling. 

Det är ett högst medvetet val att vi inte arbetar med siffersatta mål i vår övergripande strategi – det är min övertygelse att målstyrning av det slaget inte lämpar sig i ledningen av akademisk verksamhet. Strategierna ska realiseras genom ett skiktat ledarskap i nära dialog mellan universitetets olika nivåer – institutioner, områden/fakulteter och universitetsledning – med korta kommunikations- och beslutsvägar. För att kunna följa upp strategierna och se till att universitetet rör sig i rätt riktning över tid följer vi löpande ett antal utvalda indikatorer, vad gäller både forskning och utbildning. På så sätt kan vi i tid både upptäcka och ha möjlighet att åtgärda de problem som oundvikligen uppstår på ett stort universitet. 

De centrala strategierna utgör ett ramverk för övriga styrdokument inom universitetet; olika handlingsplaner men inte minst också förvaltningens verksamhetsplaner. De är givetvis nära förbundna med de områdes- och fakultetsspecifika strategiska planer som tagits fram i en parallell process. Samtidigt som de är vägledande för dessa planer är de också formulerade utifrån områdenas behov och prioriteringar, i en process som varit både top-down och bottom-up: ”Arbetet med att förverkliga strategin är ett gemensamt uppdrag och ansvar som involverar universitetsledningen, kärnverksamheten, universitetsförvaltningen och studenterna. Kollegialt inflytande, studentmedverkan, jämställdhet och likabehandling ska prägla arbetet.” 

Det är min starka förhoppning att strategierna ska vara en motor i ett gemensamt utvecklingsarbete för hela Stockholms universitet. 

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s