Författararkiv: astridwidding

#sticktoscience

Stick to Science – med denna hashtag lanseras idag en signeringskampanj på nätet för en öppen och inkluderande ERA – European Research Area. Lanseringen sker inom ramen för konferensen Horizon Europe: The First Assessment, under rubriken ”Science without Borders: Why European trusted partnerships … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt postdoktorsavtal på plats

Idag träder det nya postdoktorsavtalet i kraft, som gör det möjligt att anställa postdoktorer i totalt tre år: två år plus ytterligare ett. Det är ett efterlängtat och mycket välkommet avtal, som ansluter bättre till internationell praxis – även om … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dialoger – nationellt och internationellt

Det är en intensiv vecka för landets lärosäten, givetvis främst på grund av terminsstarten men också för ledningarna. Vi har haft den årliga ”Steningevikskonferensen” som i år återigen måst hållas i digitalt format – en konferens arrangerad av UKÄ inom … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny termin för dörren – med nya rekommendationer

Igår kom så nya rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten som sjösätts imorgon, och som förtydligades beträffande universitet och högskolor vid en ytterligare pressträff idag med utbildningsministern och UKÄ:s generaldirektör. För Stockholms universitet, liksom för de flesta andra lärosäten, innebär det … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nya rekommendationer – och nytt från statsråd och statssekreterare

Så har regeringen och Folkhälsomyndigheten återigen hållit presskonferens och kommunicerat behovet av nya restriktioner och rekommendationer i denna pandemi som aldrig tycks upphöra. Denna gång är konsekvenserna för universitet och högskolor dock tämligen begränsade. Huvudregeln är att undervisningen i så … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kvalitetssäkringssystemet för utbildning: godkänt med förbehåll

Så har UKÄ äntligen fattat sitt beslut efter lärosätesgranskningen av kvalitetssäkringsarbetet för utbildning vid Stockholms universitet. Det samlade omdömet blir Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.  Vi får den sammanvägda bedömningen Tillfredsställande avseende fyra av de sex bedömningsområdena: Styrning och organisation, Förutsättningar, … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Externfinansiering – något om årets utfall

Så här i Nobeltider, när strålkastarljuset är riktat mot vetenskapen och dess betydelse, brukar jag också rikta blicken mot Stockholms universitet och dess vetenskapliga framgångar under året. Ett mått på det, som vi också årligen följer upp, är hur väl … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En ny institution för ämnesdidaktik

Nu är allt äntligen klart för tillskapandet av den nya Institutionen för ämnesdidaktik från årsskiftet, ett samgående mellan institutionerna för språkdidaktik, för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, under den humanistiska fakulteten. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

WISE – och ny regering

Stockholms universitet är ett av sex bidragsmottagande universitet för Wallenbergstiftelsernas nya forskningsprogram WISE, offentliggjort idag, på materialvetenskap för en hållbar värld – en forskningssatsning på totalt drygt 3 miljarder. Syftet med programmet, där Linköpings universitet är värduniversitet, är att både … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

I spåren av COP26

Så har då det 26:e mötet under FNs klimatkonvention, COP26, avslutats i Glasgow. Det har varit svåra och långa förhandlingar och det kommer att ta tid att analysera exakt vad länderna har kommit överens om och hur detta kan förstärka … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar