Vidare bland humanisterna

Institutionsbesöken inom den humanistiska fakulteten fortsätter. Senast besökte vi Institutionen för språkdidaktik, som bedriver utbildning och forskning inom bland annat läs- och skrivutveckling, moderna språk och lärande och svenska som andraspråk. Här finns också flera fristående enheter: Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Språkstudion och Medieverkstan. Under de fem år som institutionen funnits har man rekryterat en rad lektorer och stärkt sin forskningsprofil. Samtidigt vittnar man om svårigheter att få rätt kompetens vid rekryteringar. Just nu prövas en modell med adjungerade adjunkter, som samtidigt är anställda i skolan. Institutionen arbetar också aktivt med internationalisering av lärarutbildningen; flera studenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i andra länder.
Vi har också besökt Romanska och klassiska institutionen, den nyaste institutionen inom fakulteten, där vi fick ta del av erfarenheter från samgåendeprocessen. Nu stundar samlokalisering och invigning till hösten. Visionen för verksamheten är att språk, kultur, litteratur och samhälle hänger ihop. Inte minst genom Institutet för Latinamerikastudier har man också intensiv samverkan med omvärlden. Det stora forskningsprogrammet Ars edendi har samlat och utvecklat en unik kompetens, verkat vitaliserande och avsatt tydliga spår i utbildningen.
Engelska institutionen har under senare tid arbetat aktivt med rekryteringar. Man har konsekvent gått in för att utlysa biträdande lektorat och man har satsat på gästforskare för att vitalisera miljön. Till exempel har man en ”poet in residence” som undervisar i kreativt skrivande. Här finns också Centre for Academic English med en blomstrande verksamhet. Som på de flesta språkinstitutioner har verksamheten två spår: litteraturen och lingvistiken, men med en dialog sinsemellan. Två styrkeområden är ”World Englishes” och världslitteratur. Det medvetna strategiska arbete som bedrivs präglar miljön tydligt och positivt.
Även Historiska institutionen har bedrivit en mycket aktiv rekryteringspolitik där man ”övergett den försiktiga linjen” för att skapa en dynamisk miljö. Det märks i verksamheten och har gett påtagliga resultat, bland annat genom en kraftig ökning av de externa forskningsbidragen. Institutionens verksamhet är omfattande och mycket stark både inom utbildning och forskning. Två tvärvetenskapliga forskningscentra är placerade här, Centrum för medeltidsstudier och Centrum för maritima studier, liksom även Stads- och kommunhistoriska institutet. Men detta besök kom inte bara att handla om verksamheten inom institutionen, utan vi diskuterade också flera övergripande frågor för HS-området, alltifrån bibliometri till strategisk resursfördelning.

Detta inlägg publicerades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s