Månadsarkiv: februari 2014

QS ämnesrankning 2014

QS World University Rankings har presenterat årets ämnesbaserade rankningslista. Det som utmärker QS metod är att de inte enbart mäter forskningsexcellens utan även utbildningskvalitet. Det sker genom enkätundersökningar avseende ”academic reputation” och ”employer reputation” samt på forskningssidan även genom citeringsanalys … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Utvärderingar

Omgång 5 i Universitetskanslersämbetets utvärderingar har just avslutats, som mestadels omfattat historisk-filosofiska ämnen inom humanistisk fakultet, med barnkultur och socialantropologi från samhällsvetenskaplig fakultet i tillägg. Stockholms universitet har gjort ett gott men inte särskilt spektakulärt resultat. Det stora flertalet utbildningar … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nordisk universitetssamverkan

Bakom denna ståtliga port i Köpenhamn döljer sig Nordiska Ministerrådets (NMR:s) lokaler. Där har jag under veckan lett ett möte med dekaner inom humaniora från de nordiska huvudstadsuniversiteten, gällande eventuellt samarbete inom småämnen. Det är inom ramen för det så … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Internationell rekrytering – bidrag från Vetenskapsrådet

Stockholms universitet var relativt sent ute med att skicka in ansökningar till Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare, dit man under det andra halvåret 2013 löpande kunde sända in ansökningar. Vi hade beslutat om en inledande intern beredningsprocess … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Från universitetsstyrelsen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rektorsprogrammet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kvinnor i vetenskapen

I förra veckan deltog jag i ett spännande eftermiddagsseminarium på Stockholms universitet under rubriken ”Women’s Careers in Natural Sciences”, med Cecilia Schelin Seidegård, biokemist och landshövding på Gotland, Ylva Engström, molekylärbiolog och prodekan för naturvetenskaplig fakultet, och Catherine Dahlström, anglist … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Resultat 2013

Precis som förutsett redovisar Stockholms universitet ett resultat om 345 miljoner kronor för 2013. Vårt myndighetskapital har därmed ökat till drygt 1 miljard. Resultatet fördelar sig med 312 miljoner inom anslaget för utbildning på grundläggande och avancerad nivå (UGA) och … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar