Månadsarkiv: december 2021

Nya rekommendationer – och nytt från statsråd och statssekreterare

Så har regeringen och Folkhälsomyndigheten återigen hållit presskonferens och kommunicerat behovet av nya restriktioner och rekommendationer i denna pandemi som aldrig tycks upphöra. Denna gång är konsekvenserna för universitet och högskolor dock tämligen begränsade. Huvudregeln är att undervisningen i så … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kvalitetssäkringssystemet för utbildning: godkänt med förbehåll

Så har UKÄ äntligen fattat sitt beslut efter lärosätesgranskningen av kvalitetssäkringsarbetet för utbildning vid Stockholms universitet. Det samlade omdömet blir Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll.  Vi får den sammanvägda bedömningen Tillfredsställande avseende fyra av de sex bedömningsområdena: Styrning och organisation, Förutsättningar, … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Externfinansiering – något om årets utfall

Så här i Nobeltider, när strålkastarljuset är riktat mot vetenskapen och dess betydelse, brukar jag också rikta blicken mot Stockholms universitet och dess vetenskapliga framgångar under året. Ett mått på det, som vi också årligen följer upp, är hur väl … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En ny institution för ämnesdidaktik

Nu är allt äntligen klart för tillskapandet av den nya Institutionen för ämnesdidaktik från årsskiftet, ett samgående mellan institutionerna för språkdidaktik, för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik och för matematikämnets och de naturvetenskapliga ämnenas didaktik, under den humanistiska fakulteten. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar