Månadsarkiv: februari 2015

Besök från UHR

Stockholms universitet har haft besök av Ulf Melin och Mats Embertsén från Universitets- och högskolerådet, som gör en turné till landets alla lärosäten. Vi hade ett par timmars informellt samtal om UHR:s uppdrag och om gemensamma frågor. Sådana finns det … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Universitetsreform?

Idag skrev författarna till en kommande bok, Universitetsreform!, på DN Debatt om att den högre utbildningen behöver reformeras. Lätt är att instämma i ett antal grundantaganden: det finns skäl att anta att studenternas allmänna kunskapsnivå har sjunkit och att många av … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Samverkan – ny avdelning med ny chef

Nyligen fattade jag beslut om inrättandet av en ny samverkansavdelning för Stockholms universitet, efter en grundlig process med både en extern utredning och intern beredning inom universitetet. Den nya avdelningen för samman de centrala funktionerna på området – avdelningen för … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Frescatibiblioteket återinvigt

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Årsredovisningen beslutad

Universitetsstyrelsen har idag haft sammanträde och fattat beslut om bland annat årsredovisning och budgetunderlag. Som alltid var det givande diskussioner med högt i tak. Än en gång fick jag anledning att konstatera att jag har föga förståelse för dem som … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Invigning Open Lab

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kungens miljöprofessur

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Prefektmöte med nya strategier

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Resultat 2014

Så har fjolårets resultat för Stockholms universitet blivit klart: 205 mnkr. Det positiva resultatet beror på två faktorer. Dels avser det 67 mnkr från tidigare års anslagssparande, som ersatt en del av universitetets överproduktion. Detta anslagssparande är dock nu förbrukat, … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar