Månadsarkiv: oktober 2014

Detaljplanen för Albano

Det var med stor lättnad som vi på Stockholms universitet tog emot beskedet att mark- och miljööverdomstolen nu har beslutat att detaljplanen för Albano får prövningstillstånd. Annars hade processen fått starta om och en ny detaljplan behövt tas fram. Stockholms … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Budgetinternat

Områdesövergripande rådet håller sitt höstinternat där vi som vanligt gör en grundlig genomgång av budgetförslaget inför universitetsstyrelsens beslut. Det har varit ovanligt komplicerat i år med tanke på den sena budgetpropositionen, som ännu rymmer åtskilliga oklara punkter som förtydligas först … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

UNICA-konferens i Stockholm

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Budgetpropositionen

Efter en första genomläsning av budgetpropositionen från universitetets sida kan vi konstatera att den inte bjuder på några riktigt stora överraskningar vad gäller högre utbildning och forskning. De smärre överraskningar den innehåller, som framför allt gäller forskningen, är dock delvis … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

Vicerektorer och dekaner från 2015

Idag har jag fattat beslut om vicerektorer och dekaner för den nya mandatperioden 2015-2017. Karin Helander blir ny vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området medan Anders Karlhede blir kvar som vicerektor för naturvetenskap. I dekankretsen på HS-området blir Bengt Novén och … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Internationalisering

SUHF har hållit årskonferens på Handelshögskolan i Stockholm med internationalisering som tema. Vi har fått en hel del insikt i handelshögskolors internationella villkor, men också tagit del av mer allmänna reflektioner från internationella och inhemska talare. Alla är självklart överens … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den nordiska modellen

Idag har jag deltagit i ett arbetsseminarium i Nordiska ministerrådets regi i Köpenhamn, samarrangerat med NUS, det nordiska universitetssamarbetet. Temat för dagen var ”The Nordic Model” som möjlig ram för framtida nordiskt samarbete, inom ramen för det projekt kring samarbete, … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Exkursion till Gialova och Methoni

Själva förhandlingarna kring NEO är avslutade. Idag har föreståndaren Karin Holmgren och platschefen Giorgos Maneas bjudit på ett spännande program, där vi bland annat vandrat runt Gialova-lagunen och fått en presentation av aktuell NEO-forskning. Området erbjuder också rika studiemöjligheter för geologistudenter; nyligen … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på NEO

Med en delegation från Stockholms universitet är jag på besök vid vår forskningsstation i Grekland, Navarino Environmental Observatory. Vi har just träffat ett nytt avtal för den kommande femårsperioden med våra strategiska partners, ekoturismföretaget TEMES och Academy of Athens. Tillsammans … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

En utvärderingsmodell vid vägs ände

Så är UKÄ:s utvärderingscykel nu avslutad, och därmed även det senaste utvärderingssystemet som knappt överlevde till slutet. I de sista utvärderingsomgångarna gällande såväl speciallärarutbildningar och specialpedagogik som pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap fick Stockholms universitet till största delen betyget hög kvalitet. Generellt … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar