Månadsarkiv: oktober 2014

Detaljplanen för Albano

Det var med stor lättnad som vi på Stockholms universitet tog emot beskedet att mark- och miljööverdomstolen nu har beslutat att detaljplanen för Albano får prövningstillstånd. Annars hade processen fått starta om och en ny detaljplan behövt tas fram. Stockholms … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Budgetinternat

Områdesövergripande rådet håller sitt höstinternat där vi som vanligt gör en grundlig genomgång av budgetförslaget inför universitetsstyrelsens beslut. Det har varit ovanligt komplicerat i år med tanke på den sena budgetpropositionen, som ännu rymmer åtskilliga oklara punkter som förtydligas först … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

UNICA-konferens i Stockholm

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Budgetpropositionen

Efter en första genomläsning av budgetpropositionen från universitetets sida kan vi konstatera att den inte bjuder på några riktigt stora överraskningar vad gäller högre utbildning och forskning. De smärre överraskningar den innehåller, som framför allt gäller forskningen, är dock delvis … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 7 kommentarer

Vicerektorer och dekaner från 2015

Idag har jag fattat beslut om vicerektorer och dekaner för den nya mandatperioden 2015-2017. Karin Helander blir ny vicerektor för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området medan Anders Karlhede blir kvar som vicerektor för naturvetenskap. I dekankretsen på HS-området blir Bengt Novén och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Internationalisering

SUHF har hållit årskonferens på Handelshögskolan i Stockholm med internationalisering som tema. Vi har fått en hel del insikt i handelshögskolors internationella villkor, men också tagit del av mer allmänna reflektioner från internationella och inhemska talare. Alla är självklart överens … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Den nordiska modellen

Idag har jag deltagit i ett arbetsseminarium i Nordiska ministerrådets regi i Köpenhamn, samarrangerat med NUS, det nordiska universitetssamarbetet. Temat för dagen var ”The Nordic Model” som möjlig ram för framtida nordiskt samarbete, inom ramen för det projekt kring samarbete, … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar