Månadsarkiv: mars 2019

Rektorsresa till Rom

Tillsammans med 22 rektorskollegor från olika lärosäten runtom i Sverige befinner jag mig för närvarande i Rom – det är den största svenska rektorsdelegationen i internationellt sammanhang hittills. UKÄ, som har regeringens uppdrag att bidra till lärosätenas ledningsutveckling, organiserar för … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

”Omställningen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt publiceringssystem”

Idag har jag, tillsammans med riksbibliotekarien Gunilla Herdenberg och samordnaren för öppen tillgång Beate Eellend, deltagit i överlämnandet av Kungliga bibliotekets utredningar om öppen tillgång till departementsrådet Jonas Björck och hans medarbetare på Utbildningsdepartementets forskningspolitiska enhet. KB har ju regeringens … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Viktiga besök, diskussioner och beslut

I förra veckan hade Stockholms universitet besök av landshövdingen Sven-Erik Österberg. Han hade själv bett om besöket för att få en presentation av universitetets verksamhet – givetvis ytterst uppskattat. I sin tidigare roll som landshövding i Norrbotten hade han varje vecka kontakt … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Färdplan för internationaliseringsarbete

Internationaliseringsutredningen, vars andra delbetänkande nu är på remiss, har presenterat ett antal förslag, såväl övergripande som mer detaljerade, på hur svensk forskning och högre utbildning kan främjas och utvecklas nationellt. Internationella utbyten har i själva verket varit en grundbult i … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar