Kategoriarkiv: Uncategorized

Regeringens proposition 2020/21:60, 12.3.1

Det finns ett avsnitt i den forskningspolitiska propositionen som inte så ofta har nämnts i debatten. Det återfinns inom ramen för samhällsutmaningen ”ett demokratiskt och starkt samhälle”, och rubriken är ”Åtgärder mot hat och hot mot forskare och andra anställda … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bergianska – professuren och trädgården

Kungliga Vetenskapsakademien, som förvaltar den Bergianska stiftelsen, står nu i begrepp att utlysa en anställning som Professor Bergianus. Professorn anställs vid KVA men knyts till SU:s institution för ekologi, miljö och botanik. Nytt för denna gång är att KVA inte … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Finskan vid Stockholms universitet har fyllt 90

Finskan vid Stockholms universitet fyllde 90 år 2020, och idag högtidlighålls jubileet genom ett digitalt symposium och festprogram, där bland annat Finlands ambassadör till Sverige Liisa Talonpoika, vicerektor Elisabeth Wåghäll Nivre och hedersdoktor Tom Moring samt en rad andra forskare … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Förstärkt internationaliseringsarbete för studentutbyten

Internationaliseringsarbetet vid Stockholms universitet har en färdplan för sitt arbete i Global Engagement – långsiktig plan för Stockholms universitets arbete med internationalisering, som beslutades av rektor i början av 2019. Sedan dess har en hel del hänt, på universitetet liksom i omvärlden. Pilotomgången … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Inför terminsskifte

Vi står inför terminsskifte – nästa vecka är det dags att välkomna nya studenter till universitetet. Inför vårterminen hade Stockholms universitet ett rekordstort antal – hela 52783 – sökande, en ökning med nästan 20% jämfört med förra våren. Med 22735 … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige: den nya forskningsproppen

Det är en händelse som såg ut som en tanke att forskningsproppen försenades så att den kom i veckan före jul. För detta är en proposition som är lite som tomtens säck – med många paket, och något till var och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

Klimatfärdplan 2020-2040 – och forsknings- och innovationsproposition

Idag vid rektorsföredragningen har jag fattat beslut om Stockholms universitets klimatfärdplan för 2020-2040, passande nog i efterdyningarna av femårsjubileeet för Parisavtalet. SU undertecknade förra sommaren – som enda svenska lärosäte jämte KI – FN:s så kallade ”Climate Emergency Letter”, och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Inför helgerna

  ​

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter – och Nobeldagen

Idag är det inte bara Nobeldagen, utan också FN:s internationella dag för mänskliga rättigheter. Scholars at Risk och Stockholms akademiska forum bjöd i morse in till frukostseminarium om akademisk frihet och yttrandefrihet – och det kunde knappast vara mer passande än … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fokus: forskning

Nobelveckan står för dörren detta exceptionella år då alla festligheter är inställda. Men trots det är det vetenskapens högtid framför andra, och väl värt att uppmärksamma forskningens avgörande roll för samhället och dess utveckling.  Jag brukar också blogga denna vecka … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar