Månadsarkiv: april 2015

Valborg på Skansen

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt samarbetsavtal med landstinget

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Myndighetsdialog 2015

Vi har haft årets myndighetsdialog på utbildningsdepartementet, det årliga tillfälle då myndighetschefen med medarbetare får träffa statssekreteraren och ett antal tjänstemän på utbildningsdepartementet för att från ömse håll diskutera aktuella frågor. Från departementets sida nämndes inledningsvis tre viktiga frågor som … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

12.00 idag: Tyst minut mot universitetsterror

De europeiska universiteten, inom ramen för nätverket European University Association, har beslutat att hålla en tyst minut klockan 12.00 idag. Dels för att hedra de 147 offren för terrorattacken mot Garissa University College i Kenya den 2 april, dels för … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sammanträde med universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen har haft sammanträde idag. Som alltid vid aprilmötet handlade det bland annat om Riksrevisionens revisionsberättelse och i år även revisors rapport. Huvudpunkten gällde dock den interna uppföljningen av verksamheten utifrån olika indikatorer, med utgångspunkt i beslutsstödsverktyget IVS, som nu … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Henrik Granholms stiftelse

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vårändringsbudget – vart tog Stockholmsregionen vägen?

Vårändringsbudgeten är lagd och Stockholms universitet, beläget i landets mest expansiva region, får överlägset störst nedskärning av landets alla lärosäten vad gäller möjligheten att ge högre utbildning. Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskar med ca 20 mnkr. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Områdesövergripande rådet

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Albano – äntligen!

Mark- och miljööverdomstolen har nu fastställt beslutet om detaljplan för Albanoområdet, som först behandlades i kommunfullmäktige i Stockholms kommun den 17 december 2012. Detaljplanen har därmed äntligen vunnit laga kraft, och beslutet kan inte överklagas. Det är en märkesdag i … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 3 kommentarer

KVA:s högtidssammankomst

Det har varit en kort vecka före påskledigheten, för min del mestadels fylld med interna möten. Högtidssammankomsten igår på Kungliga Vetenskapsakademien erbjöd ett avbrott i vardagen. Denna gång talade Barbara Cannon för sista gången som preses, med fokus både på … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar