Månadsarkiv: oktober 2013

VR-bidrag till HS-området

Idag offentliggjordes Vetenskapsrådets beslut om bidrag till humaniora och samhällsvetenskap. Stockholms universitet kom på första plats i landet med ca 25% av de totalt tilldelade medlen, 108 771 000 kr fördelat på 27 projekt. Det bekräftar återigen universitetets starka ställning … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny förvaltningschef

Idag har Joakim Malmström anställts som ny förvaltningschef. Som tidigare fakultetskanslichef och senare planeringschef har han solid erfarenhet av universitetsadministration, samtidigt som han med sin bakgrund som disputerad i historia känner akademin väl också från verksamhetens perspektiv. Med Joakim får … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Bidragsbeslut från RJ

Igår offentliggjordes besluten om årets ansökningar till Riksbankens jubileumsfond – en av de viktigaste externa finansiärerna inom det humanistisk- samhällsvetenskapliga området. I år beviljades elva forskningsprojekt, ett infrastrukturbidrag och sex stöd till forskningsinitiering, spridda över ett tiotal ämnen och institutioner. Sist … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Remissen om högskolestiftelser

Den massiva kritiken mot det hastverk som regeringens förslag om högskolestiftelser utgör har fått oväntad effekt. Att regeringen nu, mitt i remissomgången, plötsligt skjuter på planerna under ett halvår till ett år för att utreda frågan ytterligare är unikt. Det … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kungl Skytteanska samfundet och Sveriges unga akademi

Igår deltog jag i konferensen Möjligheternas universitet, en utbildnings- och forskningspolitisk konferens i Umeå, anordnad av Kungl Skytteanska Samfundet – den yngsta bland de kungliga lärda samfunden – i samverkan med Sveriges unga akademi. Programmet var fullmatat med utbildnings- och … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SUHF:s årskonferens

SUHF:s årskonferens, i anslutning till förbundsförsamlingens möte imorgon, arrangerades i år av KTH, men ägde rum på Försvarshögskolan på KTH:s campus. Temat, kompetensförsörjning, är utan tvivel ett av de mest angelägna för högskolesektorn. Det belystes från en lång rad utgångspunkter. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fler institutionsbesök hos samhällsvetarna

Vi fortsätter rundvandringen bland de samhällsvetenskapliga institutionerna, och har nu besökt ytterligare ett av de starka forskningsinstituten: SOFI, som bedriver social forskning i skärningspunkten mellan sociologi och nationalekonomi, men som också ger en efterfrågad utbildning i arbetsmarknadskunskap. Institutet befinner sig … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Terminens prefektmöten

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

DN debatt igår

”Öppna för nyetableringar”, skrev Svenskt Näringslivs och Stockholms handelskammares företrädare på DN debatt igår, med en argumentation för behovet att ”öppna den svenska högskolan”. Att ge internationella toppuniversitet möjlighet att etablera filialer i Sverige, gärna i huvudstadsregionen, skulle enligt dem … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Times rankning och forskningsbidrag

Stockholms universitet kommer väl ut, som nummer två i Sverige (efter KI) på plats 103 (att jämföra med plats 117 förra året) i den just offentliggjorda rankningen från Times Higher Education. Som alltid när rankningsresultat publiceras gläder sig förstås de … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar