Månadsarkiv: juni 2014

Nytt VR-bidrag för internationell topprekrytering

Stockholms universitet har fått ännu ett bidrag från Vetenskapsrådets program för internationell rekrytering av framstående forskare. Idag fattar VR beslut om att bevilja 101,5 miljoner för en tioårsperiod för rekrytering av Katherine Freese, idag verksam vid University of Michigan Ann … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Snart midsommar

En intensiv termin är till ända. Jag ägnar dagen åt ett antal möten, bland annat med kollegorna från KI, KTH och Uppsala, för att diskutera våra samarbeten framför allt kring SciLifeLab. Under nästa vecka blir det en del filmvetenskap för … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Besök på Askö

Idag har vi besökt Askölaboratoriet, vår fältstation i Trosa skärgård.  Det har varit en intensiv och informativ dag, där jag personligen lärt mig mycket nytt om vår verksamhet på Askö. Det var oerhört spännande att få höra om forskning på grunda … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nytt samarbete med landstinget

Idag har jag å Stockholms universitets vägnar med finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl för Stockholms läns landsting skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för ökad samverkan. Universitetet bedriver utbildning och forskning inom en rad områden, exempelvis folkhälsovetenskap, som också hör till landstingets kärnintressen. … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Adjunkter

Det pågår en diskussion om adjunkter vid Stockholms universitet. Visstidsanställningsutredningen föreslog återinförandet av anställning som universitetsadjunkt. Med områdesnämndernas remissvar som vägvisare valde jag att på denna enda punkt inte gå på utredarens förslag. Idag har vi en karriärväg enligt tenure-tracksystemet vid … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Avslutning för chefsprogrammet

Förvaltningschefen och jag har tillbringat hela eftermiddagen med att lyssna på redovisningar från deltagarna i programmet Att vara chef. Där deltar alla slags chefer vid universitetet: administrativa chefer och chefer inom förvaltningen, prefekter, studierektorer, föreståndare… Det har varit en spännande … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Visstidsanställningsutredningen

Idag har jag fattat beslut med utgångspunkt i den utredning om visstidsanställningar vid Stockholms universitet som genomförts under året av Gunnar Svensson, tidigare dekanus för Humanistiska fakulteten. Bakgrunden var den rapport som SULF förra året presenterade i Almedalen, där det … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Stockholmspriset i kriminologi

Igår delades Stockholmspriset i kriminologi ut i Stadshuset. Årets pristagare, professorerna Daniel Nagin och Joan Petersilia, bedriver framstående forskning om fängelsestraff, dess följder och alternativ samt återanpassning, och har haft stort inflytande på policyförändringar inom amerikansk kriminalvård. Priset, instiftat av Justitiedepartementet med … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sommarkurser inom högre utbildning

Socialdemokraterna och Sacos studentråd gick ut på DN debatt igår om att det är fel att skära ner på högskolans sommarkurser. Fler sommarkurser löser enligt artikelförfattarna tre problem: fler kommer i arbete snabbare därför att studietakten ökar, studenterna konkurrerar inte … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

KAW och medicinsk forskning

Utspelet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som offentliggjordes på DN debatt igår, om en satsning på 1,7 miljarder under 10 år på medicinsk forskning, är av mycket stor betydelse inte minst för forskningen inom livsvetenskaperna. I tillägg till regeringens … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar