Månadsarkiv: mars 2014

SUHF:s förbundsförsamling

Sveriges universitets- och högskoleförbund har sin förbundsförsamling i Karlskrona. Vi möttes igår i spektakulär miljö på HMS Carlskrona, ett örlogsfartyg tillhörande den svenska marinen. Idag sammanträder vi på Blekinge Tekniska Högskolas vackra campus. Ett viktigt inslag i SUHF:s samlingar är … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Besök på Juridicum

I förra veckan besökte vi Juridiska institutionen, den enda vid juridisk fakultet. Där ges landets mest eftersökta juristutbildning, med högt söktryck och stor prestige. Dåvarande Högskoleverkets omdöme år 2012 om bristande kvalitet i utbildningen visade sig inte påverka söktrycket, och … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Helsingfors och Stockholm i universitetssamarbete

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Rådet för jämställdhet och jämlikhet

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Huvudmannarådet 2014

Idag höll Knut och Alice Wallenbergs stiftelse sitt årliga möte med Huvudmannarådet på Täcka udden. Verkställande ledamoten Göran Sandberg höll som vanligt en fullmatad föredragning om stiftelsens verksamhet. Med ca två miljarder spenderade på forskning under året är Wallenbergstiftelserna totalt … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Humanistiska föreningen och Naturvetenskapliga föreningen 100 år

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vårpropositionen

Idag på Rosenbad presenterade utbildningsministern för landets rektorer vårpropositionens förslag med bäring på högre utbildning. Den stora nyheten gällde migrationsregler, där regeringen nu föreslår att fyra års forskarstudier ska ge permanent uppehållstillstånd, att studenter ska få stanna sex månader efter … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Institutionsbesök och öppet hus

Prorektor, förvaltningschefen och jag har gjort ytterligare fyra institutionsbesök inom humanistisk fakultet. Institutionen för arkeologi och antikens kultur är belägen i Wallenberglaboratoriet. Verksamheten vid institutionen har stor spännvidd inom både utbildning och forskning, och omfattar allmän arkeologi, laborativ arkeologi, osteoarkeologi … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Högskola i fritt fall?

Förra veckans besked om att universiteten i Uppsala och Lund fallit ur listan från Times Higher Education över världens 100 mest ansedda lärosäten gav knappast upphov till någon mediestorm, men väl ett duggregn av kommentarer som varit rätt envist, senast … Fortsätt läsa

Publicerat i Uncategorized | 2 kommentarer

SU och SEI i samarbete

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar